لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

خرید و فروش باغ ویلا 1200 متر در شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BMV1059
فروش باغ ویلا 3000متر ملارد
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
va414
خرید و فروش باغ ویلا 2000متر در بکه شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Bgh972
فروش باغ ویلا 710 متر در قشلاق
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
قیمت باغ ویلا1000متر در کردامیر شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH671
2010 متر باغ ویلا در خوشنام
1.3تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1043متر باغ ویلا در کهنز شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKH673
فروش باغ 2100 متر در خوشنام ملارد
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1300متر باغ ویلای فوق لوکس در منطقه شهریار
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ259
قیمت باغ 1200متر در کردزار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BBO755
1000متر باغ و باغچه شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
gh910
500متر باغ ویلا قیمت مناسب در ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH372
خرید و فروش باغ و باغچه 1500متر در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
mv1009
750متر باغ ویلا سنددار در ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BMV1058
خرید باغ و باغچه 512 متر ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1500متری در قلب شهریار
2تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BRZ1268
فروش باغ 1720متر در رزکان شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
2400متر باغ ویلای لوکس با سند ششدانگ
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.1- 2.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BLO859
قیمت باغ و باغچه 370متر در لم آباد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
BLO858
خرید و فروش باغ و باغچه900متر ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی