لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BMH1468
قیمت باغ و باغچه در محمدشهر 1350متر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
SF1303
باغ ویلا لوکس 4800متر در صفادشت
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1467
خرید باغچه 5000متری در البرز
1.3تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE507
1400متر باغ ویلا در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1466
باغ و باغچه 850 متری در محمدشهر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
KH1207
800متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1465
باغ و باغچه 460 متر در البرز
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 2050متری در جاده رباط کریم شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1464
1000متر باغ و باغچه در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
SH311
باغ ویلایی 53000متری در شهریار
12تا 13 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH1463
باغ و باغچه 1000متری ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ214
باغ ویلا 500متری در کردزار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1462
ارزانترین باغ و باغچه 1000متردر محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ203
باغ ویلا لوکس 2280متری در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1461
فروش باغ و باغچه 1000متری در کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA102
خرید باغ ویلا لوکس 3250متری کردامیر شهریار
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1460
خرید باغ و باغچه 3504 متری در محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1459
باغ و باغچه 2290متری محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
KH1213
باغ ویلا 1250متری در خوشنام ملارد
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1442
باغ ویلا 830متر در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی