لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

باغ ویلا 3000متر در محمدشهر کرج
2تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
740متر باغ ویلا در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
BKA151
باغ و باغچه 2500متر کردامیر
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA409
900متر باغ ویلا در وحیدیه
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH968
فروش باغ و باغچه 4350متری در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ211
باغ ویلا 1500متری کردزار شهریار
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH356
فروش باغ و باغچه 1200متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
TF701
فروش باغ ویلا 1000متری در والفجر شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSF1356
خرید باغ و باغچه 5000مترصفادشت
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در تیسفون
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1870
باغ و باغچه 933 متر زیبادشت کرج
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا 1400متر در محمدشهر کرج
2.7تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.7- 2.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BZF1869
خرید باغچه 3400متر در زیبادشت
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1868
باغ و باغچه 400متری در زیبادشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1867
خرید باغ و باغچه 530 متری در زیبادشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1500متردر تیسفون شهریار
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.9- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
1550متر باغ ویلا در مرکز شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1866
باغ و باغچه 1720متری در زیبادشت البرز
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1865
فروش باغ و باغچه 1000متری در زیبادشت
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی