لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

S115
سوله صنعتی 16000متر فرارت شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
E533
اجاره سوله 700 متری در شهریار
50تا 60 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ278
1000متر باغ و باغچه سنددار کردزار شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
2400متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
4.9تا 5.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
S110
سوله در شهرک والفجر شهریار
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
E529
700متر سوله در کردامیر شهریار
20تا 25 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA168
675متر باغ و باغچه در یبارک شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
RZ603
1400متر باغ ویلا در رزکان
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
E530
اجاره سوله 3000متری در کردزار
190تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA468
1034متر باغ ویلا چهاردیواری در وحیدیه
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
va425
3350متر باغ ویلا اصیل در شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
E528
اجاره سوله 5000متر در شهریار
50تا 60 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH379
1100متر فروش باغ و باغچه در شهریار
720تا 820 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE511
فروش باغ ویلا 2030متر سنددار در کهنز شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
E524
1000متر سوله در شهرک صنعتی فردوسیه
تا 1.6 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA467
680 متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
300تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
va423
قیمت باغ ویلا 900متر در بکه شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
E501
اجاره سالن مناسب پرورش قارچ در شهریار
تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA465
5000متر باغچه بکه شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
lo809
فروش باغ 600متر با پایانکار در ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA464
350 متر باغ و باغچه چهار دیواری در شهریار
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا در مجموعه ویلایی یوسف آباد ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA463
1500متر باغ ویلا در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
1500متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA462
فروش 5000متر باغ در وحیدیه شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
mv1007
600متر باغ ویلا سنددار در ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA461
فروش باغ 6150متر سنددار شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
vl1105
باغ ویلا 1500 متر در ملارد
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA459
1000باغ و باغچه چهار دیواری در وحیدیه
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
va413
باغ ویلای 3860متر نوساز شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی