لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ZF1507
باغ ویلا 2500متری در زیبادشت مرکزی
3.5تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BTF1552
باغ و باغچه در والفجر شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1430
باغ ویلا 5000متری در محمدشهر کرج
7.4تا 7.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1357
ارزانترین باغ و باغچه در صفادشت
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
100- 200میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1506
باغ ویلا 2105متری البرز
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO856
900 متر باغ و باغچه 4دیواری در اسفند آباد
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)
120- 220میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1505
قیمت باغ ویلا 2850 متری در زیبادشت البرز
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMD1954
810متر ارزانترین باغ و باغچه در محمدشهر
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1504
فروش باغ ویلا 3084 متری در زیبادشت
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH361
1500مترقیمت باغ و باغچه در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1607
خرید باغ ویلا 1100متری در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH666
خرید و فروش باغ و باغچه در خوشنام ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.9- 2.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
MD1606
خرید باغ ویلا 500 متری ماهدشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BRZ1266
خرید و فروش باغ ویلا در رزکان
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
KH1217
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ271
قیمت باغ و باغچه 1500متر کردزار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH665
خرید و فروش باغچه در خوشنام
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH360
باغ و باغچه 4800متر سند دار در شهریار
2.3تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.3- 2.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH359
2400متر باغ و باغچه در شهریار
4تا 5.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4- 5.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMD1953
خریدو فروش باغ و باغچه در محمدشهر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی