لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BSH359
2400متر باغ و باغچه در شهریار
4تا 5.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4- 5.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
gh910
500متر باغ ویلا قیمت مناسب در ملارد
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BMD1953
خریدو فروش باغ و باغچه در محمدشهر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
mv1009
750متر باغ ویلا سنددار در ملارد
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH664
باغ و باغچه سند دار در خوشنام 1000متر
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1500متری در قلب شهریار
2تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BBO752
720متر باغ و باغچه در بکه شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
2400متر باغ ویلای لوکس با سند ششدانگ
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BLO855
خرید وفروش باغ و باغچه در اسفندآباد
150تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 200میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا مناسب رستوران در شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1871
باغ و باغچه سند دار 4320متر زیبادشت
3.6تا 3.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1100متر باغ ویلا با تمام امکانات در باغدشت شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH663
فروش باغ و باغچه 1175متر خوشنام
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
1023متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک ویلایی زیبادشت
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BFE569
2400متر باغ وباغچه در فردوسیه
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
1250متر باغ ویلا با سند ششدانگ در کردزار شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BKA154
2000خرید وفروش باغ وباغچه درکردامیر
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1800متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک زیبادشت
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH358
باغ و باغچه ای باغ3000متر در شهریار
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
2000متر باغ ویلا اصیل سند دار در ماهدشت
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی