لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

MD1601
باغ ویلا در محمدشهر کرج5050متری
4.9تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4.9- 5میلیارد تومان
فروختـه شـد
ZF1502
805متر باغ ویلا در زیبادشت کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BRZ1260
باغ و باغچه در دهشاد 1213متر شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1501
باغ ویلا 2000متری در زیبادشت کرج
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BRZ1261
خرید و فروش باغ1250متر شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
SF1317
باغ ویلا در ملارد1050متری صفادشت
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1482
قیمت باغ وباغچه 1275متر در محمدشهر
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH357
4000متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
تا 1.3 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش 600متر باغ ویلا در کردزار شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ224
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1481
خریدوفروش باغ وباغچه 2200متر محمدشهر
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در دینارآباد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BBO751
قیمت باغ و باغچه 3300متر بکه
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.8- 2.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ270
خریدوفروش باغ و باغچه 1250متری در کردزار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MD1603
باغ ویلا 500متری در ماهدشت کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ269
خریدفروش باغ و باغچه 400متر کردزار
150تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 200میلیون تومان
فروختـه شـد
575متر باغ ویلا در کهنز شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
LO822
فروش 650متر باغ ویلا در اسفندآباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA151
باغ و باغچه 2500متر کردامیر
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی