لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

lo817
1250 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1481
خریدوفروش باغ وباغچه 2200متر محمدشهر
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
LO816
1050متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
2.5تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BBO751
قیمت باغ و باغچه 3300متر بکه
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
LO815
850متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.2تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ270
خریدوفروش باغ و باغچه 1250متری در کردزار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q812
400متر باغ ویلای با نورپردازی شده در ملارد
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ269
خریدفروش باغ و باغچه 400متر کردزار
150تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 200میلیون تومان
فروختـه شـد
lo805
فروش باغ ویلای 500متردر ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
780متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA151
باغ و باغچه 2500متر کردامیر
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
TF704
باغ ویلا1000متر با سندششدانگ در تیسفون
3.7تا 4.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH968
فروش باغ و باغچه 4350متری در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
TF703
فروش باغ ویلا 1000متر در تیسفون شهریار
8تا 10 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH356
فروش باغ و باغچه 1200متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSF1356
خرید باغ و باغچه 5000مترصفادشت
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
RZ612
باغ ویلا 1050متر در رزکان شهریار
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1870
باغ و باغچه 933 متر زیبادشت کرج
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
RZ611
2000متر باغ ویلا سرسبز شهریار
1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1869
خرید باغچه 3400متر در زیبادشت
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی