لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

باغ ویلای نقلی 693متر در کردامیر شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1450متر باغ ویلا در شهریار کردزار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BFE564
باغ و باغچه 2000متر در کهنز شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
2080متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
2.9تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BFE563
باغ و باغچه 1500متر در کهنز اطراف شهریار
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH354
باغ و باغچه 1000متردر شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
714 متر باغ ویلای زیبا در کردزار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BVL1653
باغ و باغچه 3550متردر ویلادشت غرب استان تهران
850تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 680متری در شهریار وحیدیه
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVL1652
باغ و باغچه 2820متر در ویلادشت
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 510متری در محمدشهر کرج
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE565
باغ و باغچه 3000متردر فردوسیه اطراف شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا در ملارد باغستان
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE566
باغ و باغچه 5000متردر فردوسیه شهریار
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 600متر باغ ویلا در ملارد قشلاق
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH661
باغ و باغچه 1175متر در خوشنام ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متری در شهریار کردزار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1860
باغ و باغچه 6430متر در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 3200متری شیک درکردزار
2.6تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا1010متر لوکس در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی