لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

LO821
فروش 1300متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
700تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BGH968
فروش باغ و باغچه 4350متری در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
LO819
1400متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH356
فروش باغ و باغچه 1200متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO820
2300متر باغ ویلا در اسفند آباد
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSF1356
خرید باغ و باغچه 5000مترصفادشت
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
1600متر باغ ویلا در بکه شهریار
2.5تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1870
باغ و باغچه 933 متر زیبادشت کرج
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
1142متر باغ ویلا در بکه شهریار
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1869
خرید باغچه 3400متر در زیبادشت
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش700متر باغ ویلا در شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1868
باغ و باغچه 400متری در زیبادشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
1تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1867
خرید باغ و باغچه 530 متری در زیبادشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 660متری در لم آباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1866
باغ و باغچه 1720متری در زیبادشت البرز
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 1070متری در خوشنام ملارد
3.5تا 4.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1865
فروش باغ و باغچه 1000متری در زیبادشت
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
850 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1864
باغ و باغچه 1150متری در زیبادشت
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی