لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

باغ ویلا لوکس 2300متردر کهنز شهریار
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.9- 2میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH351
فروش باغ و باغچه 3500متری در شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
722متر باغ ویلا در کهنز شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ267
قیمت باغ و باغچه 600متردر شهرستان شهریار
180تا 280 میلیون تومان(حدود قیمت)
1600متر باغ ویلا در جاده رباط کریم شهریار
600تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ266
خرید و فروش باغ و باغچه 700متردر شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
3100متر باغ ویلا در کهنز شهریار
4.9تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ265
باغ و باغچه 1500متردر شهریار کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای لوکس 1775متردر والفجر شهریار
1.5تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ264
فروش باغ و باغچه 1200متر شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 2000متری در ویلادشت
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ263
باغ و باغچه سند دار 725 متر در کردزار شهریار
200تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ262
ارزانترین باغ و باغچه 2162متر در کردزار شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
1875متر باغ ویلا لوکس در ویلادشت
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ261
قیمت باغ ویلا 1000متردر شهریار کردزار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا2400متر لوکس در صفادشت
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ260
باغ وباغچه 1250متر سرسبز کردزار
250تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا1996 متر در محمدشهر کرج
2.5تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ259
فروش باغ و باغچه 3000مترچهار دیوار در شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی