لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

5000متر باغ ویلا در صفادشت
5.4تا 5.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ258
فروش باغ و باغچه 1850سند دار در کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 1000متر در رزکان شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ257
فروش باغ و باغچه به قطعات کوچکتر 2580متر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ256
فروش باغ ویلا 280متر در شهریار کردزار
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1420
باغ ویلا 2100متری در محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ255
باغ و باغچه زیبا 3400متردر کردزار شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1419
باغ ویلا 400متر در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ254
قیمت باغ و باغچه 10000متردر شهریار کردزار
2.9تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1418
باغ ویلا 900متر در محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ253
خرید باغ و باغچه 1600متردر شهریار کردزار
150تا 240 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
550تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ252
خرید باغ ویلا 626متردر شهریار کردزار
150تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 200میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1000متر باغ ویلادر ملاردویلای جنوبی
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ251
خرید باغ و باغچه 2400متردر شهریار
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1100متری باغ ویلا لوکس در شهریار
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BZF1859
فروش باغ و باغچه 1680متر در فرخ آباد محمدشهر
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1300متر در خوشنام ملارد
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1858
باغ و باغچه 2160متر فرخ آباد کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
1100متر باغ ویلا لوکس در شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی