لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BFE578
فروش باغ و باغچه 4066 متر در کهنز شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SH301
1700متر باغ ویلا با پایانکار در شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE576
2250متر باغ و باغچه در کهنز شهریار
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
5600 متر باغ ویلای اصیل در خوشنام
6تا 8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE575
600متر باغ ویلا لوکس در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
kz217
1000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE573
فروش باغ ویلا 1450متری در کهنز شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
820متر باغ ویلا نقلی در کردزار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1066
1666متر باغ در ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
va412
4600 متر باغ ویلا در بکه شهریار
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1064
500متر باغ ویلا در
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
RZ602
فروش 1800متر باغ ویلا در رزکان شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
BLO862
2000متر باغ در لم آباد ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1260متری در دهکده ویلایی کردزار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3600متر باغ ویلا سند ششدانگ در خوشنام
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO861
550متر باغ و باغچه چهاردیواری در ملارد
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلای لوکس در مجموعه ویلایی واقع در خوشنام
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO860
2250متر باغ وباغچه سنددار در لم آباد ملارد
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا در باغدشت (بکه) وحیدیه
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BRZ1253
3000متر باغ و باغچه در دینار آباد شهریار
1.3تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی