لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

VA416
خرید و فروش باغ ویلا 1500متر در وحیدیه
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH375
باغ و باغچه 1700 متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متر در خوشنام
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE574
خرید باغ و باغچه 400متری در شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید و فروش باغ ویلا 1050متر باغدشت
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMV1065
باغ و باغچه 625 متر ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
640متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BGH974
خرید باغچه 5000متر در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلای فوق لوکس در شهریار
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BBO753
باغ 3هکتاری در بکه شهریار
3.2تا 3.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA115
1170متر باغ ویلا در کردامیر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA162
باغ و باغچه در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
850متر باغ ویلا در یکی از بهترین مناطق ویلایی خوشنام ملارد
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH676
باغ و باغچه 750 متر در خوشنام
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
1065 متر باغ ویلای سوپر لوکس در شهریار
5تا 6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE577
ارزانترین باغ و باغچه 750متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
2300 متر باغ ویلا استخر دار در لم آباد ملارد
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH373
فروش باغچه 1250 متر در شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
850متر باغ ویلا سنددار در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA460
فروش باغ و باغچه 1000متر بکه
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی