لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

SH305
1800 متر باغ ویلا درشهریار
4.9تا 5.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMD1956
5000متر زمین در ماهدشت
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 800 متر در ویلادشت
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMD1955
2/5هکتار زمین در ماهدشت ملارد
2.3تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 1250متری در ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ261
فروش باغچه 1250متر در کردزار شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
1050متر باغ ویلا با پایانکار در شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ258
خرید و فروش باغ و باغچه 1200متر در کردزار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
gh911
850 متر فروش باغ ویلا قشلاق ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ252
فروش باغ و باغچه 400متر در کردزار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
ka114
1000متر باغ ویلا در شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA170
فروش باغ و باغچه 1619متر در ابراهیم آباد شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
720متر باغ ویلا خوشنام
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BKA167
1300متر باغ و باغچه
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
kh1206
باغ ویلا 1000متر خوشنام
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA165
ارزانترین باغ ویلا در شهریار 2000متر
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلای ارزان در وحیدیه شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA164
ارزانترین باغ و باغچه 550متر در شهریار
320تا 420 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 2000متر در باغدشت
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKA163
باغچه 2000متر در شهریار کردامیر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 2070 متر شهریار
3.9تا 4.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA161
فروش باغ و باغچه 1000متر در کردامیر شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1510
1000متر باغ ویلا در زیبادشت
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
ka160
قیمت باغ و باغچه 550 متر در شهریار کردامیر
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA417
فروش باغ تالار 2523 متر در شهریار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA159
فروش باغ ویلا 500 متر در کردامیر شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA416
خرید و فروش باغ ویلا 1500متر در وحیدیه
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH377
خرید و فروش باغ و باغچه 3250 متر در شهریار
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متر در خوشنام
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH378
فروش باغچه2465متر سنددار در شهریار
1.6تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی