لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

mv1010
1000متر باغ ویلا شهرکی در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ275
خرید باغچه 950 متر در شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا اصیل در محمدشهر
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKA158
فروش باغ ویلا در شهریار1000متری
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا با بنای قدیمی در کردامیر شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1872
فروش باغ و باغچه 1000متر زیبادشت
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
1600 متر باغ ویلا لوکس در بهترین خیابان ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1481
فروش باغ و باغچه 1600متر در محمدشهر
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای لوکس و خوش ساخت در یبارک شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH975
فروش باغ 800 متر در ملارد
200تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید و فروش باغ ویلا 1200 متر در شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BRZ1270
خرید و فروش باغ و باغچه 2000متر در رزکان
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
va414
خرید و فروش باغ ویلا 2000متر در بکه شهریار
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
BBO756
فروش باغ و باغچه 1400 متر در بکه
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
قیمت باغ ویلا1000متر در کردامیر شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BMV1063
خرید و فروش باغ و باغچه 700متر در ملارد
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
1043متر باغ ویلا در کهنز شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ274
فروش باغ و باغچه 1000متر در کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
1300متر باغ ویلای فوق لوکس در منطقه شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKA157
فروش باغ و باغچه 2300 متر در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی