لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

خرید و فروش باغ ویلا 1050متر باغدشت
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA166
فروش باغ و باغچه 1000متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
640متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BVA466
خرید باغ و باغچه 6150 متر سنددار در وحیدیه
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلای فوق لوکس در شهریار
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA169
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA115
1170متر باغ ویلا در کردامیر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH375
باغ و باغچه 1700 متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
850متر باغ ویلا در یکی از بهترین مناطق ویلایی خوشنام ملارد
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE574
خرید باغ و باغچه 400متری در شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
1065 متر باغ ویلای سوپر لوکس در شهریار
7تا 8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1065
باغ و باغچه 625 متر ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
2300 متر باغ ویلا استخر دار در لم آباد ملارد
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH974
خرید باغچه 5000متر در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
850متر باغ ویلا سنددار در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BBO753
باغ 3هکتاری در بکه شهریار
3.2تا 3.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
mv1010
1000متر باغ ویلا شهرکی در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA162
باغ و باغچه در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا اصیل در محمدشهر
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKH676
باغ و باغچه 750 متر در خوشنام
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا با بنای قدیمی در کردامیر شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE577
ارزانترین باغ و باغچه 750متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
1600 متر باغ ویلا لوکس در بهترین خیابان ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH373
فروش باغچه 1250 متر در شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای لوکس و خوش ساخت در یبارک شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA460
فروش باغ و باغچه 1000متر بکه
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید و فروش باغ ویلا 1200 متر در شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ275
خرید باغچه 950 متر در شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
va414
خرید و فروش باغ ویلا 2000متر در بکه شهریار
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA158
فروش باغ ویلا در شهریار1000متری
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی