لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BFE572
خرید باغ و باغچه در شهریار 4000 متر
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
gh910
500متر باغ ویلا قیمت مناسب در ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE571
1170 متر خرید و فروش باغ وباغچه در فردوسیه شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
mv1009
750متر باغ ویلا سنددار در ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BMV1062
باغ و باغچه 1070 متر در ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1500متری در قلب شهریار
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BRZ1269
فروش باغ و باغچه 1000متر در رزکان
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
2400متر باغ ویلای لوکس با سند ششدانگ
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.1- 2.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMV1059
فروش باغ ویلا 3000متر ملارد
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا مناسب رستوران در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
Bgh972
فروش باغ ویلا 710 متر در قشلاق
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
1100متر باغ ویلا با تمام امکانات در باغدشت شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH671
2010 متر باغ ویلا در خوشنام
1.3تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1023متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک ویلایی زیبادشت
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2- 2.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKH673
فروش باغ 2100 متر در خوشنام ملارد
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا با سند ششدانگ در کردزار شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ259
قیمت باغ 1200متر در کردزار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
1800متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک زیبادشت
4.5تا 4.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4.5- 4.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BBO755
1000متر باغ و باغچه شهریار
280تا 380 میلیون تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا اصیل سند دار در ماهدشت
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی