لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BVA481
خرید باغ 1000متر سنددار در وحیدیه شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO824
625متر باغ ویلا سنددار در لم آباد ملارد
2.2تا 2.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA480
فروش 3500متر باغ در وحیدیه شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA118
1000متر باغ ویلا سرسبز در قجرآباد شهریار
1.1تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA479
8000متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE523
فروش باغ ویلا 1550متر در کهنز
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA478
660متر باغ و باغچه در بکه شهریار
280تا 380 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE522
2700متر باغ ویلا سنددار در کهنز شهریار
2.5تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA476
18000متر باغ سنددار در شهریار
3.9تا 4.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE521
505متر باغ ویلا نوساز در فردوسیه شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA475
1500متر باغ در وحیدیه شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
lo817
1250 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA474
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA429
1350متر مجموعه ویلایی در باغدشت شهریار
1.4تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA473
4000متر باغ چهاردیواری در باغدشت
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE520
2300متر باغ ویلا فردوسیه شهریار
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA470
ارزانترین باغ و باغچه 1500متر در شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلای دوبلکس در خوشنام ملارد
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA469
3850متر باغ در بکه شهریار
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE519
فروش باغ ویلا 500متر در فردوسیه شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی