لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

قیمت باغ ویلا1000متر در کردامیر شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1872
فروش باغ و باغچه 1000متر زیبادشت
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
1043متر باغ ویلا در کهنز شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMH1481
فروش باغ و باغچه 1600متر در محمدشهر
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
1300متر باغ ویلای فوق لوکس در منطقه شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BGH975
فروش باغ 800 متر در ملارد
200تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
BRZ1270
خرید و فروش باغ و باغچه 2000متر در رزکان
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
gh910
500متر باغ ویلا قیمت مناسب در ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
BBO756
فروش باغ و باغچه 1400 متر در بکه
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
mv1009
750متر باغ ویلا سنددار در ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BMV1063
خرید و فروش باغ و باغچه 700متر در ملارد
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1500متری در قلب شهریار
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ274
فروش باغ و باغچه 1000متر در کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
2400متر باغ ویلای لوکس با سند ششدانگ
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.1- 2.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKA157
فروش باغ و باغچه 2300 متر در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا مناسب رستوران در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BFE572
خرید باغ و باغچه در شهریار 4000 متر
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1100متر باغ ویلا با تمام امکانات در باغدشت شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE571
1170 متر خرید و فروش باغ وباغچه در فردوسیه شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
1023متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک ویلایی زیبادشت
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2- 2.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMV1062
باغ و باغچه 1070 متر در ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا با سند ششدانگ در کردزار شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BRZ1269
فروش باغ و باغچه 1000متر در رزکان
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
1800متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک زیبادشت
4.5تا 4.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4.5- 4.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMV1059
فروش باغ ویلا 3000متر ملارد
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا اصیل سند دار در ماهدشت
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Bgh972
فروش باغ ویلا 710 متر در قشلاق
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
800 متر باغ ویلا مناسب برای سکونت دائم
1.8تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH671
2010 متر باغ ویلا در خوشنام
1.3تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2500متر خرید باغ ویلا در شهریار
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی