لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BSH372
خرید و فروش باغ و باغچه 1500متر در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
800 متر باغ ویلا مناسب برای سکونت دائم
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1058
خرید باغ و باغچه 512 متر ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
2500متر خرید باغ ویلا در شهریار
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BRZ1268
فروش باغ 1720متر در رزکان شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش 900متر باغ ویلا مناسب سفره خانه در شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO859
قیمت باغ و باغچه 370متر در لم آباد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا با استخر سرپوشیده 1200متر درمارلیک
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO858
خرید و فروش باغ و باغچه900متر ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 1000متری در مارلیک
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1057
باغ و باغچه سنددار در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
990متر قیمت باغ ویلا مناسب سکونت در کردزار شهریار
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA156
قیمت باغ ویلا در شهریار کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ248
باغ ویلا مناسب باغ رستوران در شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVL1660
1000 متر باغ و باغچه سنددار در ویلادشت
330تا 430 میلیون تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای نقلی در کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH371
1100متر باغ و باغچه در شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا با امنیت بالا در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH370
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA134
2000متر باغ ویلا دو بر در منطقه کردامیر شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی