لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

فروش باغ ویلا 2070 متر شهریار
3.9تا 4.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA161
فروش باغ و باغچه 1000متر در کردامیر شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1510
1000متر باغ ویلا در زیبادشت
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
ka160
قیمت باغ و باغچه 550 متر در شهریار کردامیر
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA417
فروش باغ تالار 2523 متر در شهریار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA159
فروش باغ ویلا 500 متر در کردامیر شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA416
خرید و فروش باغ ویلا 1500متر در وحیدیه
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH377
خرید و فروش باغ و باغچه 3250 متر در شهریار
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متر در خوشنام
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH378
فروش باغچه2465متر سنددار در شهریار
1.6تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید و فروش باغ ویلا 1050متر باغدشت
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA166
فروش باغ و باغچه 1000متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
640متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BVA466
خرید باغ و باغچه 6150 متر سنددار در وحیدیه
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلای فوق لوکس در شهریار
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA169
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA115
1170متر باغ ویلا در کردامیر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH375
باغ و باغچه 1700 متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
850متر باغ ویلا در یکی از بهترین مناطق ویلایی خوشنام ملارد
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE574
خرید باغ و باغچه 400متری در شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی