لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

1065 متر باغ ویلای سوپر لوکس در شهریار
7تا 8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1065
باغ و باغچه 625 متر ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
2300 متر باغ ویلا استخر دار در لم آباد ملارد
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH974
خرید باغچه 5000متر در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
850متر باغ ویلا سنددار در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BBO753
باغ 3هکتاری در بکه شهریار
3.2تا 3.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
mv1010
1000متر باغ ویلا شهرکی در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA162
باغ و باغچه در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا اصیل در محمدشهر
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKH676
باغ و باغچه 750 متر در خوشنام
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا با بنای قدیمی در کردامیر شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE577
ارزانترین باغ و باغچه 750متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
1600 متر باغ ویلا لوکس در بهترین خیابان ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH373
فروش باغچه 1250 متر در شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای لوکس و خوش ساخت در یبارک شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA460
فروش باغ و باغچه 1000متر بکه
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید و فروش باغ ویلا 1200 متر در شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ275
خرید باغچه 950 متر در شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
va414
خرید و فروش باغ ویلا 2000متر در بکه شهریار
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA158
فروش باغ ویلا در شهریار1000متری
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی