لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

باغ ویلا 680متری در شهریار وحیدیه
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 510متری در محمدشهر کرج
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا در ملارد باغستان
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 600متر باغ ویلا در ملارد قشلاق
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متری در شهریار کردزار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 3200متری شیک درکردزار
2.6تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا1010متر لوکس در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 1100متر در شهریار کردامیر
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
450- 550میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1200متر لوکس در ملارد
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.8- 2.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلای لوکس500متر در تیسفون ملارد
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
620متر باغ ویلا در در لم آباد ملارد
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا800متری در کردزار شهریار
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
MV1001
1500متر باغ ویلا لوکس ملارد ویلا شمالی
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 5000متری در خوشنام ملارد
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3000متر باغ ویلا لوکس در ویلادشت ملارد
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.9- 2میلیارد تومان
فروختـه شـد
SF1305
1000متر باغ ویلا لوکس در صفادشت ملارد
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
GH906
باغ ویلا 1500متری در قشلاق ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
GH904
باغ ویلا500متری لوکس در قشلاق ملارد
220تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
220- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
GH902
3100متر باغ ویلا لوکس در ملارد قشلاق
7.4تا 7.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 3000متر باغ ویلا در ملارد قشلاق
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO802
6000متر باغ ویلای ملارد صالح آباد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
LO801
2000متر باغ ویلا لوکس در ملارد لم آباد
3.6تا 3.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 1000متری در ملارد
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 990میلیون تومان
فروختـه شـد
LO809
باغ ویلا لوکس 1500متری در ملارد
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 990میلیون تومان
فروختـه شـد
KA117
باغ ویلایی6000متری در کردامیر شهریار
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA121
فروش باغ ویلا 1200متر کردامیر شهریار
950تا 980 میلیون تومان(حدود قیمت)
950- 980میلیون تومان
فروختـه شـد
KA122
خرید باغ ویلا لوکس 1600متر در کردامیر شهریار
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA125
باغ ویلا لوکس 2200متر کردامیر شهریار
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA108
فروش باغ ویلا 550متری کردامیر شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی