لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

KA120
باغ ویلای استخر دار 580 متری با پایان کار در کردامیر
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VL1119
1500 متر باغ ویلای استخر دار در منطقه ویلادشت ملارد
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1244
1175 متر باغ ویلای لوکس با لوکیشن عالی در خوشنام
5.4تا 5.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO844
360 متر باغ ویلای نقلی استخر دار لوکس در لم آباد
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
GH921
900 متر باغ ویلای استخر دار در قشلاق ملارد
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
GH920
باغ ویلای 760 متری استخردار در قشلاق ملارد
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA451
باغ ویلای 1000 متری استخر دار در باغدشت شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA449
1500 متر باغ ویلای تفکیک پذیر در باغدشت شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA448
1000 متر باغ ویلای استخر دار در مجموعه باغدشت شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA447
باغ ویلای استخر دار 2200 متری در منطقه شهریار
2.6تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA443
باغ ویلای بسیار بزرگ 5200 متری در باغدشت شهریار
6.4تا 6.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA431
1150 متر باغ ویلای استخردار در باغدشت شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ231
500 متر باغ ویلای لوکس استخردار در کردزار شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA424
1000 متر باغ ویلای ارزان در باغدشت شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
GH918
باغ ویلای فوق لاکچری استخر دار در قشلاق ملارد
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA103
800 متر باغ ویلای لوکس استخر دار در کردامیر شهریار
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
RZ610
باغ ویلای 1100 متری لاکچری استخردار در رزکان
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MV1001
1100 متر باغ ویلای لاکچری استخر دار در ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q220
باغ ویلای بسیار لوکس استخر دار در شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
RZ608
باغ ویلای نقلی استخردار در رزکان شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO836
باغ ویلا استخردار لاکچری در لم آباد ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q1308
باغ ویلا استخردار لاکچری در صفادشت
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
KH1238
باغ ویلا استخردار مجهز لاکچری در خوشنام ملارد
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1209
500 متر باغ ویلا استخردار شهرکی در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q1006
باغ ویلا فوق لوکس استخر دار در ملارد
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ207
باغ ویلا استخردار لوکس در کردزار شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO807
باغ ویلا ارزان نقلی در اسفند آباد ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
VIP0019
باغ ویلای استخر دار لوکس و مجهز در شهریار
5.9تا 6.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VIP0018
باغ ویلای فوق لوکس استخر دار در کردزار شهریار
4.9تا 5.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA422
باغ ویلای ارزان استخردار وحیدیه شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی