لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

RZ604
باغ ویلا 1000متر با موقعیت تجاری در شهریار
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ230
باغ ویلا 1500متر در کردزار شهریار
2.5تا 2.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE533
فروش باغ ویلای 1000متر فردوسیه شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE532
1400متر باغ ویلای شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
FE531
فروش باغ ویلا 1500متر در کهنز شهریار
1.8تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
kz228
1000متر باغ ویلای ابراهیم آباد شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE528
خرید باغ ویلا 1150متر در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE527
1000متر باغ ویلا در جاده کهنز
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
kh1229
1000متر باغ ویلا در خوشنام ملارد
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
kh1228
فروش 800متر باغ ویلا در خوشنام
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
kh1213
400متر باغ ویلا در خوشنام
600تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
VL1113
1750متر باغ ویلا در ویلادشت
4.3تا 4.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1227
1360متر باغ ویلا سندتک برگ در خوشنام
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
vl1112
فروش باغ ویلا 1320متر در ویلادشت
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA433
فروش 1500متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
SH308
1800متر باغ ویلا پایانکار دار در شهریار
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ227
1200متر باغ ویلا دربهترین منطقه شهریار کردزار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
fe525
1135متر باغ ویلا در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE524
فروش باغ ویلا 1135 متر در فردوسیه
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
lo826
521متر باغ ویلا نقلی در اسفندآباد ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
vl1111
1500متر باغ ویلا باسند6دانگ و استخر سرپوشیده در ویلادشت ملارد
2.5تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE512
1500متر باغ ویلا در شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA432
1500متر باغ ویلایی در یبارک شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO824
625متر باغ ویلا سنددار در لم آباد ملارد
2.2تا 2.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA118
1000متر باغ ویلا سرسبز در قجرآباد شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE523
فروش باغ ویلا 1550متر در کهنز
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE522
2700متر باغ ویلا سنددار در کهنز شهریار
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
505متر باغ ویلا نوساز در فردوسیه شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
lo817
1250 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA429
1350متر مجموعه ویلایی در باغدشت شهریار
1.4تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی