لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

ZF1504
فروش باغ ویلا 3084 متری در زیبادشت
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
MD1607
خرید باغ ویلا 1100متری در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
MD1606
خرید باغ ویلا 500 متری ماهدشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
KH1217
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا تریبلکس در تیسفون شهریار
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا1035 متری در ملارد ویلا
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 780متری در کردزار شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1503
باغ ویلا 1778متر در بافت شهری محمدشهر
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1318
خرید باغ ویلا در 2000متری صفادشت ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MD1605
باغ ویلای شهرکی 735 متری در ماهدشت
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
KA130
باغ ویلا 1500متری در غرب استان تهران
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2874متر باغ ویلا در شهریار
5.5تا 6.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MD1604
باغ ویلا 625متر در ماهدشت کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
MD1602
باغ ویلا در ماهدشت کرج1000متری
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
MD1601
باغ ویلا در محمدشهر کرج5050متری
4.9تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4.9- 5میلیارد تومان
فروختـه شـد
ZF1502
805متر باغ ویلا در زیبادشت کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1501
باغ ویلا 2000متری در زیبادشت کرج
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1317
باغ ویلا در ملارد1050متری صفادشت
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 600متر باغ ویلا در کردزار شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ224
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در دینارآباد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.8- 2.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
MD1603
باغ ویلا 500متری در ماهدشت کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
575متر باغ ویلا در کهنز شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
LO822
فروش 650متر باغ ویلا در اسفندآباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO821
فروش 1300متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
700تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO819
1400متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO820
2300متر باغ ویلا در اسفند آباد
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1600متر باغ ویلا در بکه شهریار
2.5تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1142متر باغ ویلا در بکه شهریار
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی