لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

VA447
باغ ویلای استخر دار 2200 متری در منطقه شهریار
2.6تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA443
باغ ویلای بسیار بزرگ 5200 متری در باغدشت شهریار
6.4تا 6.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA431
1150 متر باغ ویلای استخردار در باغدشت شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ231
500 متر باغ ویلای لوکس استخردار در کردزار شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA424
1000 متر باغ ویلای ارزان در باغدشت شهریار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
GH918
باغ ویلای فوق لاکچری استخر دار در قشلاق ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q103
800 متر باغ ویلای لوکس استخر دار در کردامیر شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
RZ610
باغ ویلای 1100 متری لاکچری استخردار در رزکان
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MV1001
1100 متر باغ ویلای لاکچری استخر دار در ملارد
4تا 4.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q220
باغ ویلای بسیار لوکس استخر دار در شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
RZ608
باغ ویلای نقلی استخردار در رزکان شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO836
باغ ویلا استخردار لاکچری در لم آباد ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q1308
باغ ویلا استخردار لاکچری در صفادشت
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
KH1238
باغ ویلا استخردار مجهز لاکچری در خوشنام ملارد
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1209
500 متر باغ ویلا استخردار شهرکی در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Q1006
باغ ویلا فوق لوکس استخر دار در ملارد
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ207
باغ ویلا استخردار لوکس در کردزار شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO807
باغ ویلا ارزان نقلی در اسفند آباد ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
VIP0019
باغ ویلای استخر دار لوکس و مجهز در شهریار
8تا 8.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VIP0018
باغ ویلای فوق لوکس استخر دار در کردزار شهریار
4.9تا 5.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی