لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

990متر قیمت باغ ویلا مناسب سکونت در کردزار شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ248
باغ ویلا مناسب باغ رستوران در شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای نقلی در کردزار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا با امنیت بالا در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA134
2000متر باغ ویلا دو بر در منطقه کردامیر شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا شهریار
2.7تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 800متر در ابراهیم آباد شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم در قلب شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا شهرکی 1000متر در شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 800متر کردامیر
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
800متر باغ ویلا در مجموعه ویلایی کردامیر
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا سنددار در کردزار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 733متر باغ ویلای ارزان در کردزار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
6000متر اصیل ترین و زیباترین باغ ویلای محمدشهر
17تا 19 میلیارد تومان(حدود قیمت)
lo825
باغ ویلا 1000متر سنددار لم آباد
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1200متری شیک در اسفندآباد ملارد
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
1250متر باغ ویلا درمنطقه سرسبز خوشنام
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
1300متر باغ ویلای استخر دار در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
610متر باغ ویلای لوکس با پایانکار در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
560متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم دردهکده ویلایی کردزار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
1200متر باغ ویلا در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
MV1008
500متر باغ ویلای ارزان در ملارد
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
sh303
1000متر باغ ویلا در بهترین خیابان شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا فوق لوکس 900متر فردوسیه
2.3تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA109
فروش باغ ویلا 750متر در کردامیر شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلای لوکس 700متری در خوشنام
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ229
فروش باغ ویلا 960متری در کردزار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1000متر لوکس داخل مجموعه ویلایی در خوشنام
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
VA412
باغ ویلا 500متری در شهریار
تا میلیون تومان(حدود قیمت)
- میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1507
باغ ویلا 2500متری در زیبادشت مرکزی
3.5تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی