لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

فروش700متر باغ ویلا در شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
1تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 660متری در لم آباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 1070متری در خوشنام ملارد
3.5تا 4.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
850 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1500متر در ویلادشت ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 3000متر در محمدشهر کرج
2تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
740متر باغ ویلا در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
VA409
900متر باغ ویلا در وحیدیه
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ211
باغ ویلا 1500متری کردزار شهریار
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
TF701
فروش باغ ویلا 1000متری در والفجر شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در تیسفون
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا 1400متر در محمدشهر کرج
2.7تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.7- 2.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1500متردر تیسفون شهریار
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.9- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
1550متر باغ ویلا در مرکز شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
2000متر باغ ویلا در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1000متر در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلایی 4200متر در محمدشهر کرج
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.9- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 2190متر در محمدشهر
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 700متر در محمدشهر کرج
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 990میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1404
باغ ویلا لوکس510متر در زیبادشت
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ220
1016متر باغ ویلا لوکس در شهریار کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا750متری در شهریار کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
KA120
باغ ویلایی 750متری در کردامیر شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
KA119
باغ ویلا 2300متر کردامیر شهریار
900تا 980 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 980میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 670متری در کردامیر
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
SF1310
3600متر باغ ویلا لوکس در صفادشت
2.9تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3میلیارد تومان
فروختـه شـد
SF1302
باغ ویلا لوکس 2400متر در صفادشت
3.5تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1304
باغ ویلا 1000متری لوکس در صفادشت ملارد
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی