لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

VL1113
1750متر باغ ویلا در ویلادشت
4تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1227
1360متر باغ ویلا سندتک برگ در خوشنام
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
vl1112
فروش باغ ویلا 1320متر در ویلادشت
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA433
فروش 1500متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SH308
1800متر باغ ویلا پایانکار دار در شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ227
1200متر باغ ویلا دربهترین منطقه شهریار کردزار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
fe525
1135متر باغ ویلا در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE524
فروش باغ ویلا 1135 متر در فردوسیه
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
lo826
521متر باغ ویلا نقلی در اسفندآباد ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
vl1111
1500متر باغ ویلا باسند6دانگ و استخر سرپوشیده در ویلادشت ملارد
2.5تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE512
1500متر باغ ویلا در شهریار
1.8تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA432
1500متر باغ ویلایی در یبارک شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO824
625متر باغ ویلا سنددار در لم آباد ملارد
2.2تا 2.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA118
1000متر باغ ویلا سرسبز در قجرآباد شهریار
1.1تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE523
فروش باغ ویلا 1550متر در کهنز
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE522
2700متر باغ ویلا سنددار در کهنز شهریار
2.5تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE521
505متر باغ ویلا نوساز در فردوسیه شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
lo817
1250 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA429
1350متر مجموعه ویلایی در باغدشت شهریار
1.4تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE520
2300متر باغ ویلا فردوسیه شهریار
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی