لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

MH1438
باغ ویلا 1800متری در محمدشهر کرج
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1437
باغ ویلا 1200متری در محمدشهر کرج
650تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1436
باغویلا1800متر در محمدشهر کرج
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا2800متری لوکس در محمدشهر کرج
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
MH1434
باغ ویلا 1300متردر محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1431
باغ ویلا 1800متردر محمدشهر کرج
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1870متردر محمدشهر کرج
6.9تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1428
باغ ویلا 1700متردر محمدشهر کرج
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
MH1429
باغ ویلا 5000متری در محمدشهر کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1800متر باغ ویلا در ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 1173متردر محمدشهر
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس1000متر در محمدشهر
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 1000متری در محمدشهر کرج
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 1200متردر محمدشهر
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
SF1301
باغ ویلا 2400متری در خوشنام ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
LO806
750متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 2000متری در زیبادشت کرج
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 2200متر در زیبادشت کرج
2.6تا 2.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1422
باغ ویلا 460متر در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی