لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

1200متر باغ ویلا لوکس در شهرک والفجر
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
1575 متر باغ ویلا در ملارد ویلای شمالی
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
قیمت باغ ویلا لوکس2317 متری در بکه
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای نقلی 693متر در کردامیر شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش 1450متر باغ ویلا در شهریار کردزار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
2080متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
2.9تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.9- 3میلیارد تومان
فروختـه شـد
714 متر باغ ویلای زیبا در کردزار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 680متری در شهریار وحیدیه
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 510متری در محمدشهر کرج
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا در ملارد باغستان
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 600متر باغ ویلا در ملارد قشلاق
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متری در شهریار کردزار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 3200متری شیک درکردزار
2.6تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا1010متر لوکس در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 1100متر در شهریار کردامیر
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
450- 550میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1200متر لوکس در ملارد
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.8- 2.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلای لوکس500متر در تیسفون ملارد
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
620متر باغ ویلا در در لم آباد ملارد
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا800متری در کردزار شهریار
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی