لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

باغ ویلا لوکس 2300متردر کهنز شهریار
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.9- 2میلیارد تومان
فروختـه شـد
722متر باغ ویلا در کهنز شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
1600متر باغ ویلا در جاده رباط کریم شهریار
1.5تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3100متر باغ ویلا در کهنز شهریار
4.9تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای لوکس 1775متردر والفجر شهریار
1.5تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 2000متری در ویلادشت
2تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
1.2تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
1875متر باغ ویلا لوکس در ویلادشت
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا2400متر لوکس در صفادشت
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا1996 متر در محمدشهر کرج
4تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
5000متر باغ ویلا در صفادشت
6تا 7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 1000متر در رزکان شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1420
باغ ویلا 2100متری در محمدشهر کرج
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1419
باغ ویلا 400متر در محمدشهر کرج
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1418
باغ ویلا 900متر در محمدشهر کرج
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
550تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش 1000متر باغ ویلادر ملاردویلای جنوبی
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
1100متری باغ ویلا لوکس در شهریار
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1300متر در خوشنام ملارد
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1100متر باغ ویلا لوکس در شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی