لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

باغ ویلا لوکس 1000متری در مارلیک
1.7تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 2میلیارد تومان
فروختـه شـد
990متر قیمت باغ ویلا مناسب سکونت در کردزار شهریار
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.5- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
KZ248
باغ ویلا مناسب باغ رستوران در شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای نقلی در کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا با امنیت بالا در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KA134
2000متر باغ ویلا دو بر در منطقه کردامیر شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا شهریار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 800متر در ابراهیم آباد شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم در قلب شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا شهرکی 1000متر در شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 800متر کردامیر
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
800متر باغ ویلا در مجموعه ویلایی کردامیر
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا سنددار در کردزار
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.4- 3.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
فروش 733متر باغ ویلای ارزان در کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
6000متر اصیل ترین و زیباترین باغ ویلای محمدشهر
17تا 19 میلیارد تومان(حدود قیمت)
lo825
باغ ویلا 1000متر سنددار لم آباد
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1200متری شیک در اسفندآباد ملارد
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
1250متر باغ ویلا درمنطقه سرسبز خوشنام
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
1300متر باغ ویلای استخر دار در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
610متر باغ ویلای لوکس با پایانکار در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی