لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

560متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم دردهکده ویلایی کردزار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
1200متر باغ ویلا در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
MV1008
500متر باغ ویلای ارزان در ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
sh303
1000متر باغ ویلا در بهترین خیابان شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا فوق لوکس 900متر فردوسیه
2.2تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلای لوکس 1800متر در ویلادشت
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.3- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
KA109
فروش باغ ویلا 750متر در کردامیر شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلای لوکس 700متری در خوشنام
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ229
فروش باغ ویلا 960متری در کردزار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1000متر لوکس داخل مجموعه ویلایی در خوشنام
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
VA412
باغ ویلا 500متری در شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1507
باغ ویلا 2500متری در زیبادشت مرکزی
3.5تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MH1430
باغ ویلا 5000متری در محمدشهر کرج
7.4تا 7.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
ZF1506
باغ ویلا 2105متری البرز
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
ZF1505
قیمت باغ ویلا 2850 متری در زیبادشت البرز
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
ZF1504
فروش باغ ویلا 3084 متری در زیبادشت
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.4- 2.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
MD1607
خرید باغ ویلا 1100متری در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
MD1606
خرید باغ ویلا 500 متری ماهدشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
KH1217
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا تریبلکس در تیسفون شهریار
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی