لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

850 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1500متر در ویلادشت ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 3000متر در محمدشهر کرج
2تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
740متر باغ ویلا در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
VA409
900متر باغ ویلا در وحیدیه
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ211
باغ ویلا 1500متری کردزار شهریار
1.7تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.7- 1.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
TF701
فروش باغ ویلا 1000متری در والفجر شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
1000متر باغ ویلا در تیسفون
1.9تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا 1400متر در محمدشهر کرج
2.7تا 2.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.7- 2.8میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1500متردر تیسفون شهریار
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.9- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
1550متر باغ ویلا در مرکز شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
2000متر باغ ویلا در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 1000متر در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلایی 4200متر در محمدشهر کرج
3.9تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3.9- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 2190متر در محمدشهر
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا لوکس 700متر در محمدشهر کرج
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 990میلیون تومان
فروختـه شـد
MH1404
باغ ویلا لوکس510متر در زیبادشت
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
800- 900میلیون تومان
فروختـه شـد
KZ220
1016متر باغ ویلا لوکس در شهریار کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا750متری در شهریار کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی