لطفا نام خود را وارد کنید

باغ ویلای 1175 متری با 120 متر بنا

کـد: KH1264

خوشنام ملارد

کارشناس فروش
فرشاد آجورلو ,

بـرای کسـب اطلاعـات دقیـق تـر و اسـتعلام قیمـت بـه روز ایـن ملـک بـا مـن تمـاس بگیریـد

09120921915

مشاهده پروفایل
حـدود قیمـت : 4.4 تـا 4.6 بــر حسـب میلیارد تومان
خصوصیات
مشخصات باغ ویلا
متراژ کلی باغ ویلا 1175
متراژ بنا (ویلا) 120
تعداد اطاق خواب
استخر
محوطه سازی و نور پردازی
انشعابات و امکانات شهری
آب قانونی
برق قانونی
اطلاعات کلی ملک
نوع معامله
نوع ملک
منطقه
سند
تاریخ ثبت 22 شهریور 99
نظر کارشناس

باغ ویلای 1175 متری و محوظه سازی شده 

نظرات کاربران

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

املاک مرتبط