لطفا نام خود را وارد کنید

2500متر باغ در شهریار

کـد: BKA161

شهریار یبارک

کارشناس فروش
حمید , شعبانی

بـرای کسـب اطلاعـات دقیـق تـر و اسـتعلام قیمـت بـه روز ایـن ملـک بـا مـن تمـاس بگیریـد

09120921704

مشاهده پروفایل
حـدود قیمـت : 2.3 تـا 2.6 بــر حسـب میلیارد تومان
خصوصیات
مشخصات باغ و باغچه
متراژ کلی باغ یا باغچه 2500
درب ماشین رو دارد
متراژ بنای قدیمی
انشعابات و امکانات ویژه
انشعابات قانونی دارد
اطلاعات کلی ملک
متراژ کلی 2500
نوع ملک باغ و باغچه
منطقه شهریار
نظر کارشناس

خرید و فروش باغ و باغچه در شهریار

نظرات کاربران

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

املاک مرتبط