لطفا نام خود را وارد کنید

1400متر باغ در بکه شهریار

کـد: BBO758

شهریار بکه

کارشناس فروش
امید سحرخیز ,

بـرای کسـب اطلاعـات دقیـق تـر و اسـتعلام قیمـت بـه روز ایـن ملـک بـا مـن تمـاس بگیریـد

09121411305

مشاهده پروفایل
حـدود قیمـت : 300 تـا 400 بــر حسـب میلیون تومان
خصوصیات
مشخصات باغ و باغچه
متراژ کلی باغ یا باغچه 1400
سهمیه آب کشاورزی اختصاصی دارد
اطلاعات کلی ملک
متراژ کلی 1400
نوع معامله خرید
نوع ملک باغ و باغچه
منطقه شهریار
نظر کارشناس

خرید باغ و باغچه شهریار

نظرات کاربران

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

املاک مرتبط