لطفا نام خود را وارد کنید

6500متر باغ و باغچه در خوشنام ملارد

کـد: BKH678

ملارد خوشنام

کارشناس فروش
امید سحرخیز ,

بـرای کسـب اطلاعـات دقیـق تـر و اسـتعلام قیمـت بـه روز ایـن ملـک بـا مـن تمـاس بگیریـد

09121411305

مشاهده پروفایل
حـدود قیمـت : 3.8 تـا 4 بــر حسـب میلیارد تومان
خصوصیات
مشخصات باغ و باغچه
متراژ کلی باغ یا باغچه 6500
سهمیه آب کشاورزی اختصاصی دارد
اطلاعات کلی ملک
متراژ کلی 6500
نوع معامله خرید
نوع ملک باغ و باغچه
منطقه ملارد
نظر کارشناس

فروش باغ و باغچه در خوشنام ملارد

نظرات کاربران

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

املاک مرتبط