لطفا نام خود را وارد کنید

فروش مرغداری در شهرستان شهریار

کـد: S123

شهریار شهریار

کارشناس فروش
شهاب دیناری ,

بـرای کسـب اطلاعـات دقیـق تـر و اسـتعلام قیمـت بـه روز ایـن ملـک بـا مـن تمـاس بگیریـد

09120921706

مشاهده پروفایل
حـدود قیمـت : 7 تـا 10 بــر حسـب میلیارد تومان
خصوصیات
اطلاعات کلی ملک
متراژ کلی 20000
نوع معامله خرید
نوع ملک دامداری
منطقه شهریار
سند دارد
پایانکار شهرداری دارد
نامه جهاد کشاورزی دارد
نظر کارشناس

فروش مرغداری 20000متر در شهریار

بزرگترین مرکز پرورش مرغ مکادر در تهران می باشد که دارای پروانه 28000 پرورش مرغ مادر و دارای چاه آب با مجوز رسمی

نظرات کاربران

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

املاک مرتبط