لطفا نام خود را وارد کنید

2هکتار مرغداری در رباط کریم شهریار

کـد: SH112

شهریار رباط کریم

کارشناس فروش
امید سحرخیز ,

بـرای کسـب اطلاعـات دقیـق تـر و اسـتعلام قیمـت بـه روز ایـن ملـک بـا مـن تمـاس بگیریـد

09121411305

مشاهده پروفایل
حـدود قیمـت : 7 تـا 8 بــر حسـب میلیارد تومان
خصوصیات
اطلاعات کلی ملک
متراژ کلی 20000
نوع معامله خرید
نوع ملک دامداری
منطقه شهریار
سند دارد
نظر کارشناس

فاقد نظریه کارشناسی

نظرات کاربران

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید

املاک مرتبط