لطفا نام خود را وارد کنید

شرایط قرارداد های ملکی

30 خرداد 1399
شرایط قرارداد های ملکی
شرایط قرارداد های ملکی

از آنجایی که اشخاص معاملات خود را با نوشتن قرارداد اثبات می کنند و هر قراردادی از شروط و آثار قانونی خود تبیعیت می کند لازم است که هر کدام از طرفین در زمان قرار داد های خود از شروط حاکم بر قرار داد می بایست آگاهی کاملی داشته باشندقرارداد و شرایط آن موضوعی میباشد که اغلب معامله کنندگان با آن درگیر هستند.

اهلیت طرفین در قرارداد چه مفهومی دارد؟

واژه اهلیت در قانون به معنی توانایی اشخاص برای داشتن حق و حقوق و همینطور توانایی اجرا و استفاده از این حقوق آمده است . اهلیت به صورت کلی دو نوع است که عبارت است از:

اهلیت تمتع: به معنی این است که به هر شخص امکان برخورداری از حق و حقوق خود را میدهد

اهلیت استیفاء : شخص میبایست بتواند شخصا و بدون وجود اولیا و یا سرپرست قانونی از اموالش استفاده کند

این امر در قوانین دارای شرایطی از قبلیل داشتن عقل و بلوغ و رشد می باشد به این معنی که طبق قانون کسی که دارای اهلیت استیفا بوده عاقل و بالغ باشد. شخصی بالغ میباشد که سنی که قانون برای عاقل دانستن او تعیین کرده باشد . که برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال میباشد.

بر اساس توضیحات داده شده نتیجه میگیریم که هر فرد میبایست دارای دو نوع اهلیت باشد که در غیر این صورت معامله او به دلیل نداشتن اهلیت باطل است
 مقالات مرتبط