لطفا نام خود را وارد کنید

انواع دعاوی ملکی

25 اردیبهشت 1399
انواع دعاوی ملکی
انواع دعاوی ملکی

ممکن است معامله های ملکی همیشه به خوبی جلو نرود ، که بدین ترتیب مشکلاتی روی خواهد داد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند که درنتیجه مسائلی نا خوشایند برای طرفین پیش بیاید که قابل حل و فصل نباشد که در این صورت باید مراجع قضایی به این مورد رسیدگی کنند.در چنین حالتی دعاوی ملکی به وجود می آید که دارای دسته های متفاوتی بوده و در آن از موضوعاتی چون التزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به ایفای تعهد ، اخذ پایان کار و... گرفته تا کلاهبرداری و جعل سند و فروش مال غیر و... قرار خواهد گرفت.

انواع دعاوی ملکی به چند دسته دعاوی اعم از حقوقی املاک ، ثبتی و کیفری مرتبط تقسیم خواهد شد و بر اساس قانون ، هر کدام شامل موارد زیر می شود:

دعاوی حقوقی املاک

دعاوی حقوقی املاک مرتبط با دعاوی همچون التزام تنظیم شند ، الزام به فک رهن ، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد ، کلیه دعاوی راجع به موقوفات عام و خاص ، اخذ و مطالبه اجور معوقه ، اخذ و مطالبه اجرت‌المثل، تعدیل اجاره‌بها ، تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال 1376، تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال 1362 ، مطالبه ثمن و الزام به تحویل مبیع است.

دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی در واقع جزئی از دعاوی حقوقی خواهند بود اما به دلیل اهمیت بسیار بالایی که دارند از نظر قانونی در دسته ای جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند. دعاوی ثبتی شامل ابطال سند ، ابطال اجرائیه ثبت ، ابطان عملیات ثبتی کمیسیون ها ، نظریه هیئت مدیره حل اختلاف ، افراز ملک ، اداره ثبت ، سند مالکیت معارض و اجرای ثبت و توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن خواهد بود


دعاوی کیفری مربوط به املاک

دعاوی مربوط به املاک که از نوع کیفری می باشد در مورد املاک می باشد که در آن جرمی اتفاق افتاده باشد و بر اساس قانون مهم ترین دعاوی کیفری که در املاک صورت میگیرد مربوط به کلاهبرداری در زمینه معاملات املاک ، جعل اسناد ، استفاده از سند معجول ، خیانت در امانت ، فروش مال غیر ، معامله ای که دارای معارض باشد.

در نتیجه سعی کنید برای خرید باغ ویلا ، مورد اعتماد ترین املاک را انتخاب کنید.



مقالات مرتبط