نام محسن تاجيک
فامیلی
شماره موبایل 09120921705
کارشناس آپارتمان، باغ و باغ ويلا
شعبه مرکزي املاک بزرگ بمان
09120921704@beman.ir