زمین و کلنگی

فروش و اجاره زمین در متراژ متفاوت با کاربری کشاورزی، مسکونی و صنعتی