یکه‌ تازی 5 طبقه‌ها در ساخت و ساز تهران

اختصاص بیش از 91.7 درصد پروانه های احداث ساختمان به ساختمان های 5 طبقه

یکه‌ تازی 5 طبقه‌ها در ساخت و ساز تهران

یکه‌تازی 5 طبقه‌ها در ساخت و ساز تهران

ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر 91.7 درصد از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران را در نیمه‌ی اول سال 1394 به خود اختصاص داده‌اند.

اطلاعات حاصل از مرکز آمار بیانگر این است که از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود 0.4 درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 0.7 درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 1.7 درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 5.5 درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و 91.7 درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هم‌چنین از کل پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های شهر تهران تعداد 4005 پروانه (89 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی، 381 پروانه (8.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی و کارگاه توام، 95 پروانه (2.1 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های بازرگانی و 20 پروانه (0.4 درصد) مربوط به احداث ساختمان‌هایی با سایر کاربری‌ها بوده است.

مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان بالغ بر 1393.4 هزار متر مربع بوده که در حدود 1181.0 هزار متر مربع (84.8 درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 295 متر مربع محاسبه شده است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.