لیست املاک عباس تقی خانی

باغ ویلای 400 متر
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400 متری
صفادشت و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
سوله صنعتی
صفادشت و حومه ملارد
 • 7000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1220 متری تیسفون
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1220 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای شهرکی در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
790 متر با کاربری تجاری
کردامیر و حومه شهریار
 • 790 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای دوبلکس در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 600متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 613 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا نقلی مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1350 متری کردزار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1350 متر
 • تماس بگیرید
باغچه نقلی بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای کلاسیک در خوشنام
KH01215
باغ ویلای کلاسیک در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1500 متری ویلا دشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 400 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 1200 متری ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1220 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری مدرن در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغچ0 1200 متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1230 متر
 • تماس بگیرید
عمارت با شکوه شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 3500 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 700 متری
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید