لیست املاک عباس تقی خانی

باغ ویلا 580 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 580 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا در کرد امیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1050 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا کردزار 550 متری
کردزار و حومه شهریار
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا در خوشنام
KH01246
باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 900 متری
لم آباد و حومه ملارد
 • 870 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 607 متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 607 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا لوکس در منطقه خوشنام
KH01241
باغ ویلا لوکس در منطقه خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
اجاره سالیانه ویلا تریبلکس در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغچه نقلی در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا نما مدرن در شهریار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 770 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1700 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
باغچه 700 متری در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 800 متری در منطقه صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 420 متری در ملارد
KH01248
باغ ویلا 420 متری در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1500 متری
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 400 متری
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1200 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا شهرکی
KH01237
باغ ویلا شهرکی
خوشنام و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
زمین مناسب ساخت
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید