لیست املاک امیر تقی پور

1500متر 4دیواری سند6دانگ در ویلادشت
X0248
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
1500متر 4دیواری سند6دانگ در ویلادشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
100متر باغچه در یبارک
X0237
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
100متر باغچه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500متر باغچه در یبارک
X0238
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
500متر باغچه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
300 متر باغچه در یبارک
X0239
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
300 متر باغچه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
900متر باغ با 500متر ویلای لوکس
sf1319
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
900متر باغ با 500متر ویلای لوکس
صفادشت و حومه ملارد
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
2400متر باغ ویلای لوکس با 150متر بنا و 150متر الاچیق
SF1318
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
2400 متر عمارت با شکوه با 400 متر ویلا
لاکرچی KH01212
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
2400 متر عمارت با شکوه با 400 متر ویلا
خوشنام و حومه ملارد
 • 2400 متر
 • تماس بگیرید
1000باغچه با درختان قدیمی در مهرچین
GH989
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
1000باغچه با درختان قدیمی در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
500متر زمین چهاردیواری در مهرچین
Z83
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
500متر زمین چهاردیواری در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
۳۰۰متر باغ خوش قواره با ۷۵متر ویلا در مهرچین
GH987
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۲۰۰متر باغچه شهرکی مناسب ساخت در مهرچین
X0217
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۲۰۰متر باغچه شهرکی مناسب ساخت در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 200 متر
 • تماس بگیرید
۳۳۰متر باغ با ۸۰متر ویلا در مهرچین
GH986
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۳۳۰متر باغ با ۸۰متر ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 330 متر
 • تماس بگیرید
۲۱۰۰متر باغ با درختای میوه در یبارک
X0216
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۲۱۰۰متر باغ با درختای میوه در یبارک
کردامیر و حومه شهریار
 • 2100 متر
 • تماس بگیرید
فروش بهترین باغ تالار ۱هکتاری در منطقه
SH333
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
فروش بهترین باغ تالار ۱هکتاری در منطقه
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 12000 متر
 • تماس بگیرید
400متر زمین چهاردیواری داخل بافت با امکان ساخت
Z81
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
400متر زمین چهاردیواری داخل بافت با امکان ساخت
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
۴۰۰متر زمین ۲۰۰متر ویلا با پایانکار و سندتکبرگ
GH981
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۳۵۰متر زمین ۱۸۰متر ویلا با پایانکار و سند تک برگ
GH980
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۲۵۰متر زمین ۱۲۰متر ویلا با پایان کار و سند تک برگ
GH979
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۳۸۰۰متر بر ۴۰ مناسب برای تفکیک شدن
X0174
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
۳۸۰۰متر بر ۴۰ مناسب برای تفکیک شدن
کردزار و حومه شهریار
 • 3800 متر
 • تماس بگیرید
1175متر سند۶دانگ کاشانی جنوبی خوشنام
X0161
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
1175متر سند۶دانگ کاشانی جنوبی خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1175 متر
 • تماس بگیرید
750متر بر اصلی خوشنام سند ۶دانگ
X0163
امیر تقی پور
امیر تقی پور مشاور باغ ویلا
750متر بر اصلی خوشنام سند ۶دانگ
خوشنام و حومه ملارد
 • 755 متر
 • تماس بگیرید