فروش باغ ویلا - صفحه 4

باغ ویلا 2270 متری با 250 متر بنا
RZ604
باغ ویلا 2270 متری با 250 متر بنا
رزکان و حومه شهریار
 • 2270 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای500متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با 50 متر بنای قدیمی
KZ0256
باغ ویلا 700 متری با 50 متر بنای قدیمی
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای800متری قبچاق
KH01240
باغ ویلای800متری قبچاق
خوشنام و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا با 100 متر بنا نامه جهاد
LO0818
1000متر باغ ویلا با 100 متر بنا نامه جهاد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 800 متری در منطقه صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 420 متری در ملارد
KH01248
باغ ویلا 420 متری در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 420 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1500 متری
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای700متری شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای812متری لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 812 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1200 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1000متری خوشنام
KH01239
باغ ویلای1000متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
380 متر زمین داخل بافت
KA191
380 متر زمین داخل بافت
کردامیر و حومه شهریار
 • 380 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا300متری خوشنام
KH01238
باغ ویلا300متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
MV1078
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
500 متر ملاردویلا جنوبی سنددار
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1000متری قلعه فرامرزیه
KH01234
باغ ویلای1000متری قلعه فرامرزیه
خوشنام و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید