املاک ثبت شده- صفحه 28

باغ ویلای۱۰۰۰متری ارغوان کردامیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ 2500متری شفق کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای لوکس
MV1020
شهاب دیناری
شهاب دیناری مشاور ارشد
باغ ویلای لوکس
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ شهرکی با نامه جهاد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1100 متر باغ ویلا با نامه جهاد در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا با بنای قدیمی در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۵۰۰متری اشرف لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلا با نامه جهاد در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلای سرسبز و آباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ ویلا آباد در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
3000 متر باغ ویلا در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 3000 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 960 متری قجر اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 960 متر
 • تماس بگیرید
800 متر باغ ویلا در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
500 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
450 متر باغ ویلا با 70 متر بنا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای ۵۹۰متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 590 متر
 • تماس بگیرید
1500متر باغ ویلا ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 2950 متری شبنم کوشکک
خوشنام و حومه ملارد
 • 2950 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در تیسفون
تیسفون یا والفجر شهریار
 • 1000 متر
 • 14 تا 16
1600 متر باغ ویلا با بنای 200 متری دوبلکس در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1600 متر
 • تماس بگیرید