لیست املاک اسماعیل آقایی

470 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 470 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
۵۰۰متر باغ استخر دار در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
400 متر باغ ویلا نقلی در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
980 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
فروخته شد Q157
980 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 980 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
۳۰۰ متر باغ ویلا نقلی و شیک در قجر اباد شهریار
فروخته شد Q137
۳۰۰ متر باغ ویلا نقلی و شیک در قجر اباد شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
۵۵۰ متر باغ ویلا داخل بافت در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 9.5 تا 10.5 میلیارد
550متر باغ ویلا داخل بافت در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 8 تا 10 میلیارد
۴۰۰ متر باغ ویلا شیک و نقلی در قجراباد شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 4.5 تا 6.5 میلیارد
1300 متر باغ ویلا سند دار تک برگ واقع در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1300 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ ۳۷۰مترباغ ویلا استخر دار در قجر اباد شهریار
فروخته شد Q181
باغ ۳۷۰مترباغ ویلا استخر دار در قجر اباد شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 370 متر
 • 2 تا 3 میلیارد
باغ ویلا نقلی در قجر اباد شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 215 متر
 • 1.2 تا 2.2 میلیارد
باغ خام چهار دیوار سند دار تک برگ در شهریار
فروخته شد Q16
باغ خام چهار دیوار سند دار تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 636 متر
 • 5.3 تا 7.3 میلیارد
زمین داخل بافت در مرکز شهریار
فروخته شد Q28
زمین داخل بافت در مرکز شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 135 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
۲۲۰ متر باغ ویلا داخل بافت در صباشهر
فروخته شد Q545
۲۲۰ متر باغ ویلا داخل بافت در صباشهر
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 220 متر
 • تماس بگیرید
4400 متر باغ چهار دیوار در بلوار امام حسین شهریار
فروخته شد Q110
4400 متر باغ چهار دیوار در بلوار امام حسین شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 4400 متر
 • 13 تا 15 میلیارد
۱۴۵۰ متر باغ چهار دیوار در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1450 متر
 • 4.5 تا 5.5 میلیارد
۷۶۰متر باغ چهار دیوار واقع در شهریار
فروخته شد Q0061
۷۶۰متر باغ چهار دیوار واقع در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 760 متر
 • 2.7 تا 3.7 میلیارد
1466متر باغ سند دار تک برگ در شهریار
فروخته شد Q3
1466متر باغ سند دار تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1466 متر
 • 6.5 تا 7.5 میلیارد
۲۵۰متر باغ خام چهار دیوار در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 250 متر
 • 1 تا 3 میلیارد