املاک ثبت شده

1250 متر باغ ویلا در یوسف آباد شهریار
FE5010
1250 متر باغ ویلا در یوسف آباد شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • 9 تا ۱۱ میلیارد
1400 متر باغ ویلا در کرزار شهریار
KZ2028
1400 متر باغ ویلا در کرزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1400 متر
 • 29 تا 31 میلیارد
باغ ویلا مناسب سکونت دایم در کردزار شهریار
KZ2017
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا مناسب سکونت دایم در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1250 متر
 • 35 تا 40 میلیارد
باغ ویلا سنددار در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 26 تا 27 میلیارد
باغ ویلا سرسبز و خوش دسترسی در شهریار
VA4141
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا سرسبز و خوش دسترسی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 1۱ تا 12 میلیارد تومان
1080 متر باغ ویلا سند تک برگی
KA1017
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1080 متر باغ ویلا سند تک برگی
کردامیر و حومه شهریار
 • 1080 متر
 • ۳۴ تا ۳۶ میلیارد تومان
باغ ویلا کردزار 1000 متری سند تک برگ
KZ2223
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا کردزار 1000 متری سند تک برگ
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 18 تا ۱۹ میلیارد تومان
1000 متر باغ ویلا شهرکی در صفادشت
SF13113
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1000 متر باغ ویلا شهرکی در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 25 میلیارد تومان
باغ ویلا 1080 متری تک برگ / کرد امیر
KA1016
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1080 متری تک برگ / کرد امیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1080 متر
 • 27 میلیارد تومان
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
SF13111
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 16 میلبارد تومان
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
KA1015
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 30 تا 35 میلیارد
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
VA4139
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 11 نا 15 میلیارد
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
LO8105
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
لم آباد و حومه ملارد
 • 1150 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
KH12106
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1800 متر
 • 30 تا 40 میلیارد
1200 متر باغ ویلا در کردزار
KZ2221
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 25 تا 30 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
SF13109
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 30تا40 میلیارد
1250 متر باغ ویلا در اسفند اباد ملارد
LO8102
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1250 متر باغ ویلا در اسفند اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1250 متر
 • 16 تا 20 میلیارد
1020 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
VA4132
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1020 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1020 متر
 • 6.5 تا 8.5 میلیارد
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
SF13108
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 35 تا 45 میلیارد
1700متر باغچه در باغدشت
VA1044
1700متر باغچه در باغدشت
کردامیر و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر باغ ویلا در کهنز
فروخته شد Q3094
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1000 متر باغ ویلا در کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 9/5 تا 11/5 میلیارد