املاک ثبت شده

باغ ویلا با جکوزی در خوشنام
KH1284
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا با جکوزی در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1080 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
باغ ویلا سنددار در شهریار
FE512
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا سنددار در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
باغ ویلا لوکس در فردوسیه
FE539
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1025 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
باغ ویلا 1700 متری در فردوسیه
FE510
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1700 متری در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس در باغ دشت
VA424
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس در باغ دشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
1100متر باغ ویلا انشعابات قانونی در خوشنام
KH1280
1100متر باغ ویلا انشعابات قانونی در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • 13 تا 14 میلیارد
15۰۰ متر باغ ویلا داخل بافت در خوشنام
KH1228
15۰۰ متر باغ ویلا داخل بافت در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا دوبلکس 5 خوابه در صفادشت
SF1312
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس 5 خوابه در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1050 متر
 • 26 تا 28 میلیارد
باغ ویلا لوکس 1000 متری در باغدشت
VA450
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا لوکس 1000 متری در باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
SF1332
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • تماس بگیرید
1000متر باغ ویلا دوبلکس در لم اباد
LO867
1000متر باغ ویلا دوبلکس در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1500متر باغ ویلا با نامه جهاد و سند در ویلا دشت
LO872
1500متر باغ ویلا با نامه جهاد و سند در ویلا دشت
لم آباد و حومه ملارد
 • 1500 متر
 • 26 تا 28 میلیارد
1300 متر باغ با 170 متر بنا دوبلکس در لم اباد
LO857
1300 متر باغ با 170 متر بنا دوبلکس در لم اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1300 متر
 • 15 تا 17 میلیارد
باغ ویلا 1040 متری در فردوسیه
FE514
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1040 متری در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1040 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
1200 متر باغ ویلا در کردزار
KZ256
1200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1200 متری در کردزار
KZ252
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1200 متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
با ویلا 1000 متر مدرن در کردزار
KZ260
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
با ویلا 1000 متر مدرن در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 29 تا 31 میلیارد
باغ ویلا دوبلکس 1000 متری در کردزار
kz250
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا دوبلکس 1000 متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 24 تا 26 میلیارد
باغ ویلا 1000 متری دوبلکس در کردزار
KZ251
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1000 متری دوبلکس در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 24 تا 26 میلیارد
1800 متری لوکس در شهریار
SH318
1800 متری لوکس در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1800 متر
 • 69 تا 71 میلیارد
1810 متری در ابراهیم اباد
KZ247
1810 متری در ابراهیم اباد
کردزار و حومه شهریار
 • 1810 متر
 • تماس بگیرید