املاک ثبت شده

باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
KA4152
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 38 میلیارد تومان
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
SF4150
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 16 میلبارد تومان
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
VA4139
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 11 نا 15 میلیارد
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
LO8105
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
لم آباد و حومه ملارد
 • 1150 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1200 متر باغ ویلا در کردزار
KZ2221
1200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 25 تا 30 میلیارد
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
KH12106
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1800 متر
 • 30 تا 40 میلیارد
1020 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
VA4132
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1020 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1020 متر
 • 6.5 تا 8.5 میلیارد
1250 متر باغ ویلا در اسفند اباد ملارد
LO8102
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1250 متر باغ ویلا در اسفند اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1250 متر
 • 16 تا 20 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
SF13109
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 30تا40 میلیارد
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
SF13108
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 35 تا 45 میلیارد
1500 متر باغ ویلا در ویلا دشت
VL11063
1500 متر باغ ویلا در ویلا دشت
ویلادشت ملارد
 • 1500 متر
 • 21 تا 25 میلیارد
1700 باغ ویلا در قجر اباد
SH3098
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1700 باغ ویلا در قجر اباد
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1700 متر
 • 6 تا 9 میلیارد
1575 متر باغ ویلا سنددار در ملارد
MV10098
1575 متر باغ ویلا سنددار در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1575 متر
 • 28تا 32 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 9/5 تا 11/5 میلیارد
باغ ویلا 1000 متری در باغدشت شهریار
VA4081
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری در باغدشت شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1200 متر باغ خام در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 9 تا 10 میلیارد
1470 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
KZ2072
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1470 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1470 متر
 • 15 تا 16 میلیارد
1250 متر باغ ویلا سند تک برگ در اسفندآباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1250 متر
 • 20 تا 23 میلیارد
باغ ویلا 1250 متری با 160 متر بنا در ملارد
LO853
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 1250 متری با 160 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1250 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
X25
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ 1000 متری سند تک برگ در کهنز شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 11 تا 13 میلیارد