املاک ثبت شده

باغ ویلا 750 متری در زیبادشت
MH1468
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 750 متری در زیبادشت
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 750 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ ویلا 700 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 700 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 700 متری در ملارد ویلای شمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 700 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 700 متری در باغدشت شهریار
VA480
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 700 متری در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 470 متری در قشلاق ملارد
GH933
باغ ویلا 470 متری در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 470 متر
 • 8 تا 9 میلیارد
باغ ویلا 460 متری در قشلاق ملارد
GH979
باغ ویلا 460 متری در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 460 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 500 متری مدرن در شهریار
GH989
باغ ویلا 500 متری مدرن در شهریار
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
باغ ویلا 580 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
KH1254
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 580 متری سند دار تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 580 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
باغ ویلا 580 متری در زیبادشت
MH1426
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 580 متری در زیبادشت
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 580 متر
 • 7 تا 8 میلیارد
1200 متر باغ سند دار شش دانگ در خوشنام
X205
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1200 متر باغ سند دار شش دانگ در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
680 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در شهریار
Kz266
680 متر باغ ویلا سند دار تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 680 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
700 متر باغ ویلا در صباشهر
FE523
700 متر باغ ویلا در صباشهر
فردوسیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 8 الی 9 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در ملارد
LO824
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1000 متر باغ ویلا در ملارد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 7.5 الی 8.5 میلیارد
باغ ویلا 2000 متری در شهریار
RZ602
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 2000 متری در شهریار
رزکان و حومه شهریار
 • 2273 متر
 • 7.5 الی 8.5 میلیارد
باغ ویلای 700 متری در ملارد
MV1052
باغ ویلای 700 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 700 متر
 • 6.5 الی 7.5 میلیارد
باغ ویلای 700 متری در ملارد
MV1064
باغ ویلای 700 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1800 متر
 • 6.5 الی 7.5 میلیارد
باغ ویلای 1000 متری در اسفند آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 7.5 الی 8.5 میلیارد
باغ ویلای 500 متری در اسفندآباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 8 الی 9 میلیارد
باغ ویلا داخل بافت در ماهدشت
MH1411
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا داخل بافت در ماهدشت
ماهدشت محمد شهر
 • 850 متر
 • 7.5 تا 8.5 میلیارد
باغ ویلا 850متری داخل بافت در صفادشت
MH1410
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 850متری داخل بافت در صفادشت
ماهدشت محمد شهر
 • 850 متر
 • 7.5 تا 8.5 میلیارد