املاک ثبت شده

باغ خام 600 متری سند تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
420 متر باغ ویلا با 120 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 420 متر
 • 8 تا 10 میلیارد
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
LO834
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
400 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
480 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
LO828
480 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 480 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
680 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
GH947
680 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 680 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
980 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
GH944
980 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 980 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
450 متر باغ ویلا بنا مدرن در لم آباد ملارد
LO821
450 متر باغ ویلا بنا مدرن در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 450 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی سند تک برگ در ملارد
MV1001
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی سند تک برگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • 8 تا 10 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیر بنا در شهریار
VA467
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
750 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
GH943
750 متر باغ ویلا با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 750 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
500 متر باغ ویلا با 160 متر بنا در مهرچین ملارد
GH935
500 متر باغ ویلا با 160 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
650 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
GH951
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
650 متر باغ ویلا با 100 متر بنا در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 650 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 50 متر بنا در ملارد
MV1043
600 متر باغ ویلا با 50 متر بنا در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
500 متر باغ خام واقع در میدان جهاد شهریار با سند تک برگ
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 120 متر بنا در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
450 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
SF1348
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
450 متر باغ ویلا در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 450 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
500 متر باغ ویلا شیک و مدرن در ملارد
LO822
500 متر باغ ویلا شیک و مدرن در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
550 متر باغ ویلا دارای سند تک برگ در کردزار شهریار
KZ227
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
550 متر باغ ویلا دارای سند تک برگ در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 9 تا 11 میلیارد