املاک ثبت شده

باغ ویلا 400 متری جاده قشلاق
GH9099
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 400 متری جاده قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 12 تا ۱۳ میلیارد تومان
باغ ویلا 450 متری مهرچین ملارد
GH9098
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 450 متری مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 450 متر
 • ۴ تا ۵ میلیارد
باغ ویلا 300 متری مدرن در اسفندآباد
LO8111
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 300 متری مدرن در اسفندآباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • ۴ تا ۵ میلیارد تومان
باغ ویلا 300 متری داخل بافت
VA4149
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 300 متری داخل بافت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 6 تا ۷ میلیارد تومان
باغ ویلا 470 متری وکالت از سند / لم آباد
LO8107
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 470 متری وکالت از سند / لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 470 متر
 • 10 میلیارد تومان
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
KA1014
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 13 میلیارد تومان
آپارتمان 47 متری اندیشه فاز یک
اندیشه فاز یک شهریار
 • 47 متر
 • 2/5 میلیارد تومان
آپارتمان 60 متری فروشی اندیشه فاز یک
اندیشه فاز یک شهریار
 • 60 متر
 • 2/750 میلیارد تومان
300 متر باغ ویلا نقلی در فرارت شهریار
VA4138
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
300 متر باغ ویلا نقلی در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
400 متر باغ ویلا در انجم اباد
VA4136
400 متر باغ ویلا در انجم اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 401 متر
 • 3 تا 4 میلیارد
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
GH9132
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
300 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8104
300 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 300 متر
 • 4 تا 5 میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9131
500 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8103
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
300 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
VA4133
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
300 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
350 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9130
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
350 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 350 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8101
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
300 متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
VA4072
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
300 متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
300 متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
VA4139
300 متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
400 متر باغ خام در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 1 تا 4 میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9069
500 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 6 تا 9میلیارد