املاک ثبت شده

باغ ویلا 660 متری مهرچین لاکچری
GH9097
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 660 متری مهرچین لاکچری
قشلاق و حومه ملارد
 • 660 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
باغ ویلا سرسبز و خوش دسترسی در شهریار
VA4141
باغ ویلا سرسبز و خوش دسترسی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 1۱ تا 12 میلیارد تومان
باغ ویلا فول آپشن لاکچری / ابراهیم آباد
KZ2225
باغ ویلا فول آپشن لاکچری / ابراهیم آباد
کردزار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 12 تا 13 میلیارد تومان
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
KA1015
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 38 میلیارد تومان
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
SF13111
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 16 میلبارد تومان
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
KA1014
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 13 میلیارد تومان
1000 متر باغ ویلا شهرکی در صفادشت
SF13113
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1000 متر باغ ویلا شهرکی در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 25 میلیارد تومان
باغ ویلا کردزار 1000 متری سند تک برگ
KZ2223
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا کردزار 1000 متری سند تک برگ
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 18 تا ۱۹ میلیارد تومان
600 متر باغ ویلا شیک / لم آباد
LO8108
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
600 متر باغ ویلا شیک / لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 14 میلیارد تومان
680 متر باغ ویلا با 50 متر بنا در صالح اباد با سند تک برگ
LO8106
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
600 متر باغ ویلا با 400 متر ویلای تریبلکس در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • سی تا سی و پنج میلیارد
750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
VA4137
750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهرچین
GH9131
500 متر باغ ویلا در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8103
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
600 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
VA4134
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
600 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 4.5 تا6.5 میلیارد
800 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
VA4135
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
800 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
610 متر باغ ویلا دریوسف اباد شهریار
FE5122
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
610 متر باغ ویلا دریوسف اباد شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 610 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
SF13109
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 30تا40 میلیارد
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
SF13108
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 35 تا 45 میلیارد
710 متر باغ ویلا درقپچاق ملارد
KH12105
710 متر باغ ویلا درقپچاق ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 710 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
950 متر باغ ویلا در خوشنام
KH12104
950 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 950 متر
 • 11 تا 14 میلیارد