املاک ثبت شده

505 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در شهریار
VA469
505 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 505 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
باغ خام 600 متری سند تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در کردزار شهریار
KZ268
1000 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
زمین 1000 متری ذخیره بافت در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
1000 متر باغ چهار دیواری سند تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
LO843
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
550 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در ملارد
LO841
550 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 550 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
700 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در لم آباد ملارد
LO842
700 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
LO839
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
LO826
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
600 متر باغ ویلا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 5 تا 7 میلیارد
720 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 720 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
680 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
GH947
680 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 680 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
980 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
GH944
980 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 980 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
600 متر باغ ویلا بنا مدرن در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
500 متر باغ ویلا بنا قدیمی در لم آباد ملارد
LO816
500 متر باغ ویلا بنا قدیمی در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
زمین 500 متری چهار دیواری سند تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی سند تک برگ در ملارد
MV1001
750 متر باغ ویلا با بنای قدیمی سند تک برگ در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • 8 تا 10 میلیارد
750 متر باغ خام سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیر بنا در شهریار
VA467
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 6 تا 8 میلیارد