املاک ثبت شده

باغ ویلای 430 متری امام حسین
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 430 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
باغ ویلا 520 متری با 80 متر بنا 1 خوابه کردزار
KZ0267
باغ ویلا 520 متری با 80 متر بنا 1 خوابه کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 580 متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 580 متر
 • تماس بگیرید
900 متر باغ در کردزار
X0351
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متر باغ در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 800متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 800 متر
 • تماس بگیرید
باغچه772متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 772 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام 1000 متری
X0341
باغ خام 1000 متری
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 750 متری با نامه جهاد
GH0926
باغ ویلا 750 متری با نامه جهاد
قشلاق و حومه ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر کردزار 40 متر بنا
KZ0258
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
1000 متر کردزار 40 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1000متری یوسف اباد صیرفی
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1700 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 1700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای500متری مارلیک
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا ۱۲۰۰متری در منطقه مهرآذین
قشلاق و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • 5 میلیارد تا ۶ میلیارد
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
MV1081
باغ ویلا 750 متری با 150 متر بنا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری امام حسین
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 500متری خوشنام
KH01243
باغ ویلای 500متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ 1500 متری چهار دیوار سنددار
کردزار و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 700 متری با 50 متر بنای قدیمی
KZ0256
باغ ویلا 700 متری با 50 متر بنای قدیمی
کردزار و حومه شهریار
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1200 متری
قشلاق و حومه ملارد
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500متری خوشنام
KH01235
باغ ویلا500متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
1290 متر گلخانه
Z104
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
1290 متر گلخانه
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1290 متر
 • تماس بگیرید