املاک ثبت شده

باغ ویلا 660 متری مهرچین لاکچری
GH9097
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 660 متری مهرچین لاکچری
قشلاق و حومه ملارد
 • 660 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
باغ ویلا 300 متری داخل بافت
VA4149
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 300 متری داخل بافت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 6 تا ۷ میلیارد تومان
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
LO8105
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1150 متر باغ ویلا در صالح اباد با 50 متر بنا
لم آباد و حومه ملارد
 • 1150 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
VA4137
750 متر باغ ویلا در شفیع اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
GH9132
400 متر باغ ویلا در قشلاق ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
600 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
VA4134
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
600 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 600 متر
 • 4.5 تا6.5 میلیارد
800 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
VA4135
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
800 متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 800 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
530 متر باغ ویلا در فردوسیه
FE5121
530 متر باغ ویلا در فردوسیه
فردوسیه و حومه شهریار
 • 530 متر
 • 4.5 تا6.5 میلیارد
300 متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
VA4139
300 متر باغ ویلا داخل بافت در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
550 متر باغ ویلا در قجر اباد با 115 متر بنا
VA4138
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
550 متر باغ ویلا در قجر اباد با 115 متر بنا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 4 تا ۶میلیارد
700 متر باغ ویلا در انجم اباد
VA4064
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
700 متر باغ ویلا در انجم اباد
وحیدیه و حومه شهریار
 • 700 متر
 • 4 تا 7 میلیارد
530 متر باغ ویلا در مهرچین با 90 متر بنا
GH9065
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
530 متر باغ ویلا در مهرچین با 90 متر بنا
قشلاق و حومه ملارد
 • 530 متر
 • 5 تا 6 میلیارد
500 متر باغ ویلا در سقرچین شهریار
VA4099
500 متر باغ ویلا در سقرچین شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 6 تا 7 میلیارد
250 متر باغ ویلا در بکه
VA4090
250 متر باغ ویلا در بکه
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 250 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
760 متر باغ ویلا در بکه
VA4091
760 متر باغ ویلا در بکه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 760 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
438 متر باغ ویلا شهرکی در مهرچین
GH9093
438 متر باغ ویلا شهرکی در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 438 متر
 • 6 تا 8 میلیارد
500 متر باغ ویلا در مهر چین با 100 متر بنا
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
500 متر در فردوس
فردوسیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
810متر باغ ویلا در حصارساتی
VA4084
810متر باغ ویلا در حصارساتی
وحیدیه و حومه شهریار
 • 810 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
۵۳۰ متر باغ ویلا مدرن در مهرچین ملارد
GH9085
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
۵۳۰ متر باغ ویلا مدرن در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 530 متر
 • ۵ تا ۶ میلیارد
باغ ویلا ۵۰۰ متری شهرکی در لم آباد
LO8086
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا ۵۰۰ متری شهرکی در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 5 تا 7 میلیارد