املاک ثبت شده

باغجه 1000متری 4دیواری یوسف اباد قوام
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای400متری قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1210متری وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1210 متر
 • تماس بگیرید
620 متر باغ ویلا
VA0408
620 متر باغ ویلا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 620 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای600متری اسفند اباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 750 متری در ملارد ویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 750 متری در ملاردویلا
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 700متری خوشنام
KH01227
باغ ویلای 700متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 700 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 1000متری کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
1500 متر باغ سند شش دانگ
X0302
1500 متر باغ سند شش دانگ
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1500متری باغدشت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 1200متری کهنز
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 600متری وایین
SH358
باغ ویلای 600متری وایین
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای660متری مارلیک
KH01226
باغ ویلای660متری مارلیک
خوشنام و حومه ملارد
 • 660 متر
 • تماس بگیرید
ویلا باغ 750 متری سنددار ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 750 متر
 • تماس بگیرید
450 متر با 110 مترر بنا مدرن
KZ0244
450 متر با 110 مترر بنا مدرن
کردزار و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
630 متر باغ ویلا با 110 متر ویلا دو خواب
GH0907
630 متر باغ ویلا با 110 متر ویلا دو خواب
قشلاق و حومه ملارد
 • 630 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا با زمین بازی فرارت شهریار
VA0406
باغ ویلا با زمین بازی فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 620 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا1500متری ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا500سکونت دایم قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای1050متری ملاردویلاجنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 1050 متر
 • تماس بگیرید