املاک ثبت شده

باغ ویلا 400 متری جاده قشلاق
GH9099
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 400 متری جاده قشلاق
قشلاق و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 12 تا ۱۳ میلیارد تومان
باغ ویلا سرسبز و خوش دسترسی در شهریار
VA4141
باغ ویلا سرسبز و خوش دسترسی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 1۱ تا 12 میلیارد تومان
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
KA1015
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری لاکچری کرد امیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 38 میلیارد تومان
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
SF13111
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1000 متری شهرکی در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 16 میلبارد تومان
باغ ویلا 470 متری وکالت از سند / لم آباد
LO8107
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 470 متری وکالت از سند / لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 470 متر
 • 10 میلیارد تومان
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
KA1014
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 500 متری تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 13 میلیارد تومان
باغ ویلا 1080 متری تک برگ / کرد امیر
KA1016
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا 1080 متری تک برگ / کرد امیر
کردامیر و حومه شهریار
 • 1080 متر
 • 27 میلیارد تومان
1000 متر باغ ویلا شهرکی در صفادشت
SF13113
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1000 متر باغ ویلا شهرکی در صفادشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 25 میلیارد تومان
باغ ویلا کردزار 1000 متری سند تک برگ
KZ2223
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
باغ ویلا کردزار 1000 متری سند تک برگ
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 18 تا ۱۹ میلیارد تومان
600 متر باغ ویلا شیک / لم آباد
LO8108
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
600 متر باغ ویلا شیک / لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 14 میلیارد تومان
1080 متر باغ ویلا سند تک برگی
KA1017
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1080 متر باغ ویلا سند تک برگی
کردامیر و حومه شهریار
 • 1080 متر
 • ۳۴ تا ۳۶ میلیارد تومان
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
VA4139
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1100 متر باغ ویلا در فرارت شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 11 نا 15 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 400 متر ویلای تریبلکس در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • سی تا سی و پنج میلیارد
1200 متر باغ ویلا در کردزار
KZ2221
1200 متر باغ ویلا در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1200 متر
 • 25 تا 30 میلیارد
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
KH12106
1800 متر باغ ویلا اصیل در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 1800 متر
 • 30 تا 40 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8103
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
1250 متر باغ ویلا در اسفند اباد ملارد
LO8102
رضا رجبی
رضا رجبی کارشناس فروش
1250 متر باغ ویلا در اسفند اباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 1250 متر
 • 16 تا 20 میلیارد
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
SF13109
1000 متر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 30تا40 میلیارد
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
SF13108
1000 منر باغ ویلا در صفا دشت
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 35 تا 45 میلیارد
950 متر باغ ویلا در خوشنام
KH12104
950 متر باغ ویلا در خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 950 متر
 • 11 تا 14 میلیارد
500 متر باغ ویلا در لم آباد
LO8101
500 متر باغ ویلا در لم آباد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 11 تا 13 میلیارد