املاک ثبت شده

1000 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در کردزار شهریار
KZ268
1000 متر باغ ویلا با 60 متر بنا در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 19 تا 21 میلیارد
1000 متر باغ چهار دیواری سند تک برگ در شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 10 تا 12 میلیارد
550 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در ملارد
LO841
550 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 550 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
700 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در لم آباد ملارد
LO842
700 متر باغ ویلا با 130 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 11 تا 13 میلیارد
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
LO839
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
700 متر باغ ویلا سند تک برگ در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 700 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
480 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
LO828
480 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 480 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
LO826
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
600 متر باغ ویلا با 170 متر بنا در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
900 متر باغ ویلا سند تک برگ در کردزار شهریار
KZ239
900 متر باغ ویلا سند تک برگ در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 1002 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
720 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 720 متر
 • 16 تا 18 میلیارد
980 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
GH944
980 متر باغ ویلا سند تک برگ در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 980 متر
 • 9 تا 11 میلیارد
600 متر باغ ویلا بنا مدرن در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 600 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
500 متر باغ ویلا بنا قدیمی در لم آباد ملارد
LO816
500 متر باغ ویلا بنا قدیمی در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
باغ خام 1142 متری در فردوسیه شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 1142 متر
 • 7 تا 9 میلیارد
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
VA401
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1100 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
850 متر باغ ویلا سند تک برگ در لم آباد ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 850 متر
 • 15 تا 17 میلیارد
2500 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
FE505
2500 متر باغ ویلا سند تک برگ در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 2500 متر
 • 50 تا 55 میلیارد
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیربنا در مهرچین ملارد
GH932
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1000 متر باغ ویلا با 110 متر زیربنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 12 تا 14 میلیارد
1400 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
KH1237
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
1400 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 1400 متر
 • 39 تا 41 میلیارد
730 متر باغ ویلا سند تک برگ با نامه جهاد در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 730 متر
 • 17 تا 19 میلیارد
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
KH1227
1100 متر باغ ویلا سند تک برگ در خوشنام ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 1100 متر
 • 24 تا 26 میلیارد