املاک ثبت شده

باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
LO843
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
300 متر باغ ویلا با 110 متر بنا در شهریار
VA436
300 متر باغ ویلا با 110 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
500 متر زمین در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
550 متر باغ ویلا برای رهن سند دار تک برگ در شهریار
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 550 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
450 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
VA434
450 متر باغ ویلا نقلی در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 450 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ ویلا 310 متری در قجرآباد شهریار
VA466
باغ ویلا 310 متری در قجرآباد شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 310 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
444 متر زمین دارای سند شش دانگ در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 444 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ خام 500 متری در ملارد
خوشنام و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ ویلا 500 متری در مهرچین ملارد
GH978
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 500 متری در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
300 متر باغ خام سند دار تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 2.5 تا 3 میلیارد
باغ ویلا 300 متری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 300 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ ویلا 200 متری در صفادشت ملارد
SF1336
باغ ویلا 200 متری در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 200 متر
 • 1.5 تا 3.5 میلیارد
باغ ویلا 306 متری در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 306 متر
 • 1.6 تا 3.6 میلیارد
437 متر باغ سند دار تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 437 متر
 • 1.1 تا 3.1 میلیارد
290 متر باغ ویلا نقلی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 290 متر
 • 2 الی 3 میلیارد
باغ ویلای 270 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 270 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 350 متری در ملارد
فروخته شد Q1060
باغ ویلا 350 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 350 متر
 • 1.400 الی 2.400 میلیارد
باغ ویلا 227 متری در ملارد
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 227 متر
 • 1 تا 3 میلیارد
باغ ویلا 450 متری در شهریار
فروخته شد Q466
امید سحرخیز
امید سحرخیز مدیر داخلی
باغ ویلا 450 متری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 450 متر
 • 2.5 تا 3.5 میلیارد
ویلا باغ 245 متری در مهرچین
فروخته شد Q935
ویلا باغ 245 متری در مهرچین
قشلاق و حومه ملارد
 • 245 متر
 • 1.5 تا 2.5 میلیارد
باغ ویلای نقلی در قجراباد شهریار
VA462
باغ ویلای نقلی در قجراباد شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 240 متر
 • 1 تا 3 میلیارد