املاک ثبت شده

باغ ویلا 316 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
GH972
باغ ویلا 316 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 316 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 315 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
GH964
باغ ویلا 315 متری با 75 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 315 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 330 متری با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
GH963
باغ ویلا 330 متری با 80 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 330 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
500 متر باغ ویلا با 140 متر بنا در شهریار
FE513
500 متر باغ ویلا با 140 متر بنا در شهریار
فردوسیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
400 متر زمین در کردامیر شهریار
کردامیر و حومه شهریار
 • 400 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 608 متری با 115 متر بنا در شهریار
VA418
باغ ویلا 608 متری با 115 متر بنا در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 608 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
باغ ویلا 712 متری سند تک برگ در شهریار
VA414
باغ ویلا 712 متری سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 712 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
500 متر باغ چهار دیواری در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغچه 1000 متری در وحیدیه
وحیدیه و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • 4 تا 6 میلیارد
زمین 1000 متری ذخیره بافت در صفادشت ملارد
صفادشت و حومه ملارد
 • 1000 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
LO843
باغ ویلا 800 متری با 70 متر بنای قدیمی در ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 800 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
300 متر باغ ویلا با 90 متر بنا در مهرچین ملارد
GH959
300 متر باغ ویلا با 90 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 300 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
300 متر باغ ویلا با 90 متر بنا در مهرچین ملارد
GH955
300 متر باغ ویلا با 90 متر بنا در مهرچین ملارد
قشلاق و حومه ملارد
 • 300 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ 440 متری چهار دیواری در کردزار شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 440 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
زمین 500 متری چهار دیواری سند تک برگ در شهریار
کردزار و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
750 متر باغ خام سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 750 متر
 • 3 تا 5 میلیارد
560 متر باغ خام در شهریار
X110
560 متر باغ خام در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 560 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 500 متری سند تک برگ در شهریار
VA467
باغ ویلا 500 متری سند تک برگ در شهریار
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • 2 تا 4 میلیارد
باغ ویلا 400 متری با بنا 65 متری در ملارد
LO806
باغ ویلا 400 متری با بنا 65 متری در ملارد
لم آباد و حومه ملارد
 • 400 متر
 • 2 تا 4 میلیارد