املاک ثبت شده

500مترباغ ویلا مهرچین
VL1143
500مترباغ ویلا مهرچین
ویلادشت ملارد
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
490متر باغ ویلا مهرچین
VL1142
490متر باغ ویلا مهرچین
ویلادشت ملارد
 • 490 متر
 • تماس بگیرید
900 متر سند شش دانگ
X0350
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
900 متر سند شش دانگ
کردزار و حومه شهریار
 • 900 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 500 متری با 140 متر بنا
VA0418
باغ ویلا 500 متری با 140 متر بنا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 500 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا480متری خوشنام
KH01247
باغ ویلا480متری خوشنام
خوشنام و حومه ملارد
 • 480 متر
 • تماس بگیرید
باغچه772متری کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 772 متر
 • تماس بگیرید
باغ 450 متری در کردزار
X0343
باغ 450 متری در کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 450 متر
 • تماس بگیرید
باغ خام چهاردیوار
لم آباد و حومه ملارد
 • 960 متر
 • تماس بگیرید
360 متر شهرک جعفریه
KA193
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
360 متر شهرک جعفریه
کردامیر و حومه شهریار
 • 360 متر
 • تماس بگیرید
1000 متر کردزار 40 متر بنا
KZ0258
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
1000 متر کردزار 40 متر بنا
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
410متر باغ ویلا
وحیدیه و حومه شهریار
 • 410 متر
 • تماس بگیرید
باغچه550متری ملاردویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 550 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا300متری ملاردویلاشمالی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 300 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا 600متری ملارد ویلا جنوبی
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای 520 متری فرارت
وحیدیه و حومه شهریار
 • 520 متر
 • تماس بگیرید
زمین 880 متری در شهرک جعفریه
ملارد ویلای شمالی یا جنوبی ملارد
 • 880 متر
 • تماس بگیرید
باغ1000متری سنددار کردزار
کردزار و حومه شهریار
 • 1000 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلا670متری فرخ اباد
KH01245
باغ ویلا670متری فرخ اباد
زیبادشت وحومه زیبادشت
 • 670 متر
 • تماس بگیرید
640 متر باغچه سندتکبرگ
X0326
‍‍‍پویا رهنما
‍‍‍پویا رهنما کارشناس ملکی
640 متر باغچه سندتکبرگ
مرکز شهریار و حومه شهریار
 • 640 متر
 • تماس بگیرید
600متر باغ ویلا دو خواب
قشلاق و حومه ملارد
 • 600 متر
 • تماس بگیرید
باغ ویلای780متری قبچاق
KH01242
باغ ویلای780متری قبچاق
خوشنام و حومه ملارد
 • 780 متر
 • تماس بگیرید